Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Common law - prawo. Definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Common law” to termin oznaczający prawo, które jest charakterystyczne dla krajów anglosaskich – przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii i krajów, na które Wielka Brytania miała duży historyczny wpływ, np. na USA i większość państw Wspólnoty Narodów.

Prawo anglosaskie wyróżnia się dużą rolą precedensów sądowych – są to wyroki sądu, które wpływają na przyszły kształt prawa. Chodzi tutaj o to, że dana kwestia jest rozpatrywana przez sędziego, który wydaje wyrok, a wyrok ten staje się podstawą przyszłych wyroków wydawanych w podobnych sprawach. Zasada precedensów opiera się na innej zasadzie, tzw. „stare decisis”, z której wynika, że sprawy, za które już wydano wyrok, nie powinny być od nowa rozpatrywane (jest to związane m.in. z ryzykiem odmiennego wyroku w bardzo podobnych sprawach u dwóch różnych sędziów).

Z roli precedensów w systemie prawnym „common law” wynika duża rola sędziów jako współtwórców prawa (tworzą je poprzez orzecznictwo w danych sprawach).

W przeszłości anglosaskie prawo precedensowe wynikało z działalności orzeczniczej trzech sądów królewskich:...

Podobne wypracowania