Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dziennik urzędowy - definicja, opis, rodzaje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Dziennik urzędowy to ogólna nazwa wszystkich dzienników, które służą ogłaszaniu ustaw i innych aktów normatywnych i prawnych. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych stwierdza bowiem, że dla ważności danego aktu prawnego konieczne jest jego opublikowanie (tzw. promulgacja – ogłoszenie). Dzienniki urzędowe są wydawane m.in. przez samorządy, ale także przez organy państwowej władzy centralnej.

Dziennikami urzędowymi funkcjonującymi w Polsce są: Dziennik Ustaw (najważniejszy z dzienników urzędowych, jego publikowanie stanowi wyłączną kompetencję premiera, zawiera w sobie najważniejsze akty prawne, w tym konstytucję i ustawy), dziennik urzędowy „Monitor Polski”, „Monitor Polski B” (wydającym oba „Monitory” jest premier), dzienniki poszczególnych ministrów (tzw. dzienniki resortowe), dzienniki urzędowe urzędów centralnych, wojewódzkie dzienniki urzędowe, co więcej – także „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” (wydaje go Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich) i „Monitor Sądowy i Gospodarczy” (te dwa ostatnie dzienniki są dziennikami urzędowymi na mocy przepisów...

Podobne wypracowania