Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dziennik urzędowy - definicja, opis, rodzaje

Dziennik urzędowy to ogólna nazwa wszystkich dzienników, które służą ogłaszaniu ustaw i innych aktów normatywnych i prawnych. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych stwierdza bowiem, że dla ważności danego aktu prawnego konieczne jest jego opublikowanie (tzw. promulgacja – ogłoszenie). Dzienniki urzędowe są wydawane m.in. przez samorządy, ale także przez organy państwowej władzy centralnej.

Dziennikami urzędowymi funkcjonującymi w Polsce są: Dziennik Ustaw (najważniejszy z dzienników urzędowych, jego publikowanie stanowi wyłączną kompetencję premiera, zawiera w sobie najważniejsze akty prawne, w tym konstytucję i ustawy), dziennik urzędowy „Monitor Polski”, „Monitor Polski B” (wydającym oba „Monitory” jest premier), dzienniki poszczególnych ministrów (tzw. dzienniki resortowe), dzienniki urzędowe urzędów centralnych, wojewódzkie dzienniki urzędowe, co więcej – także „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” (wydaje go Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich) i „Monitor Sądowy i Gospodarczy” (te dwa ostatnie dzienniki są dziennikami urzędowymi na mocy przepisów szczegółowych).

Ze względu na wagę aktów prawnych zawartych w dziennikach urzędowych występuje konieczność ich szerokiego udostępniania zainteresowanym odbiorcom, by nie doszło do zastosowania łacińskiej zasady „ignorantia iuris nocet” – nieznajomość prawa szkodzi. W związku z powyższym, udostępnia się dzienniki urzędowe zarówno w tradycyjnej, papierowej formie, jak i w formie elektronicznej. Dzienniki urzędowe w formie papierowej są udostępniane w bibliotekach publicznych, bibliotekach szkół wyższych, także w różnych urzędach i innych instytucjach, czyli w miejscach uznawanych za powszechnie dostępne. Dzienniki urzędowe w formie elektronicznej są natomiast dostępne na stronie wydającego je organu. Warto zaznaczyć, że tylko oficjalne strony zawierają dzienniki, którym przysługuje cecha autentyczności – teksty dzienników umieszczane na innych stronach służą głównie celom informacyjnym.

Najważniejszymi dziennikami urzędowymi są, jak już wspomniano, Dziennik Ustaw i Monitor Polski, ponieważ publikuje się w nich najważniejsze akty prawne – począwszy od konstytucji, ustaw i rozporządzeń w Dzienniku Ustaw, po zarządzenia, uchwały, orzeczenia, regulaminy (i wiele innych) w Monitorze Polskim.

Podobne wypracowania do Dziennik urzędowy - definicja, opis, rodzaje