Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Naczelna Rada Adwokacka, izba adwokacka - charakterystyka, działania, funkcje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ogół adwokatów i aplikantów adwokackich w Polsce nosi nazwę adwokatury (lub inaczej – palestry). Zgodnie z ustawą (Prawo o adwokaturze z 1982 r.) adwokatura ma charakter samorządny, celem jej istnienia jest udzielanie pomocy prawnej, ochrona praw i wolności człowieka, a także wywieranie wpływu na kształt prawa.

Naczelna Rada Adwokacka jest jednym z naczelnych organów adwokatury, posiada osobowość prawną. Jest tworzona przez: prezesa, dziekanów okręgowych rad adwokackich, a także adwokatów, którzy zostali wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury (zwoływany co 3 lata przez Radę). Siedzibą Naczelnej Rady jest Warszawa.

Kompetencje Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczą m.in. kwestii regulaminowych, np. ustalania regulaminów aplikacji adwokackiej (i jej egzaminu), regulaminów dotyczące wykonywania zawodu adwokata. Inne funkcje Naczelnej Rady to m.in.: reprezentowanie adwokatury jako całości, nadzorowanie okręgowych rad adwokackich, ustalanie zasięgu i siedzib izb adwokackich, ustalanie liczby członków (także ich zastępców itp.) rad adwokackich.

Innym organem adwokatury jest organ organizacyjny – izba adwokacka. Jest ona zbudowana ze zgromadzenia izby (w składzie zgromadzenia są adwokaci...

Podobne wypracowania