Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demagogia - definicja, charakterystyka, przykłady

Demagogia wywodzi się z greckiego – demos – lud i agogos – prowadzący, oznacza wpływanie na społeczeństwo, opinię publiczną oraz postawę nastawioną na szybki rezultat np. osiągnięcie poparcia czy zmiany orientacji opinii publicznej w jakiejś kwestii. 

Początki demagogii znajdują zastosowanie w starożytnej Grecji, mimo iż pierwotne znaczenie tego pojęcia było nieco inne, przyjęło się ono do słownika jako coś o negatywnym znaczeniu. Dawniej demagogiem był ten który prowadził lud, doskonały mówca, retoryk i charyzmatyczny lider, który przeciwstawiał się tyranii i ciemiężcy. 

Dzisiaj terminem demagogia określa się zachowania typu zakłamanie, oszustwo i malwersacja. Schlebianie wyborcom, mamienie ich obietnicami i przytakiwanie na wszystkie problemy społeczeństwa. Demagodzy bardzo często składają obietnice nigdy ich nie dotrzymując. Demagodzy bardzo dobrze odnajdują się w społeczeństwie, znają jego problemy i rozterki. Specyficznym przykładem demagogii jest dzisiejszy termin mający zastosowanie w polityce – populizm. Demagog to osoba, która za pomocą swoich postulatów wpływa na zmianę postrzegania pewnych rzeczy przez opinię publiczną. 

Demagodzy bardzo często rzucają chwytliwe frazesy bez późniejszej analizy jego trafności, nigdy nie realizują rzeczonych postulatów ani też nigdy nie próbują zrealizować przedwyborcze obietnice. Demagog to człowiek który w polityce jest świetnym retorykiem i taktykiem mającym na celu osiągnięcie korzyści. 

W Polsce za demagoga uchodzi Piotr Ikonowicz a dawniej Gabriel Janowski. 

Demagog to człowiek, który z reguły rzuca oskarżenia na innych nie mające pokrycia w rzeczywistości, stosuje argumenty które uważane są za nietaktowne. 

Demagogia rozwijała się w Europie na przestrzeni dziejów bardzo szybko, słynną postacią demagoga uważa się Cezara Borgię, który stosując zasady makiawelistycznej polityki i demagogii odnosił sukcesy w życiu politycznym,

Przykładem demagoga może być również Juliusz Cezar, Napoleon czy Adolf Hitler. Wszystkie te osoby świetnie wykorzystywały nastroje społeczne i podsycały niepokój. 

Demagog to nie tylko polityk, w psychologii społecznej demagog to także prywatna osoba, która wpływa na przyjaciół, znajomych i rodzinę. 

Abraham Lincoln pisał o demagogii, że jest umiejętnością ubierania najbardziej lichych idei w najwznioślejsze słowa.

Demagogia do dzisiaj znajduje zastosowanie czy to w postaci populizmu czy też innych ludzi, którzy wpływają znacząco na opinię publiczną. 

Podobne wypracowania do Demagogia - definicja, charakterystyka, przykłady