Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dyktatura proletariatu - pojęcie, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Dyktatura proletariatu jest pojęciem związanym z filozofią marksistowską, jest to forma rządzenia, ustanowiona po rewolucji proletariackiej. Pierwszym etapem jest rewolucja, po niej następuje dyktatura. Dyktatura proletariatu rozumiana jest jako przejęcie efektów i środków produkcji państwowej przez robotników. Proletariat inaczej klasa robotnicza w myśl filozofii marksistowskiej obala dyktaturę burżuazji i wprowadza swoje rewolucyjne postulaty. 

Marks uważał, że przejęcie środków produkcji przez klasę robotniczą jest wymogiem bez którego zdobycze rewolucji nie utrzymają się. Po rewolucji według Marksa nastąpić miało formowanie się władzy robotniczej. Obalona burżuazja zgodnie z marksistowską filozofią powinna zostać całkowicie usunięta, bezkrwawo jednak w przypadku oporu można zastosować przemoc. Marks uważał, że przykładem dyktatury proletariatu może być Komuna Paryska, zryw rewolucyjny Paryżan. Marksizm nie do końca wyjaśnia znaczenie pojęcie dyktatury proletariatu, robi to dopiero Włodzimierz Lenin, który rozwija tą koncepcję. 

Lenin zbarbaryzował tą koncepcję doprowadzając ją niemalże do absurdu i przekształcając w terror polityczny. Lenin był ostro krytykowany przez innych marksistów za takie...

Podobne wypracowania