Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - kompetencje, zadania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości powstał w 1945 r. jest podstawowym organem sądowym ONZ. Jego siedziba mieści się w Hadze w Holandii w tzw. Pałacu Pokoju. Działalność Trybunału powstała w oparciu o Status Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Każdy członek ONZ jest stroną w Statucie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. 

Trybunał ten składa się z 15 sędziów, którzy wybierani są na 9 lat. Po 3 latach wybierana jest jedna trzecia sędziów. Istnieje możliwość reelekcji sędziego. Sędziowie są zgłaszani przez grupy narodowe Stałego Sądu Rozjemczego w Hadze. Sędziowie Trybunału musza być całkowicie oddani swojemu zawodowi, nie mogą prowadzić innej działalności. Trybunał miał w swoim składzie także i polskich sędziów, byli nimi – Bohdan Winiarski, Manfred Lachs i Krzysztof Skubiszewski. 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości został powołany aby móc w rozpatrywaniu sporów i reguluje go prawo międzynarodowe. Trybunał może orzekać w sprawach – umów i zwyczajów międzynarodowych oraz ogólnych zasad prawnych, może również wydawać opinie i orzeczenia. 

W zasadzie Trybunał za główne zadanie ma rozpatrywanie sporów międzynarodowych...

Podobne wypracowania