Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demagogia a populizm - porównanie

Populizm jest zjawiskiem występującym w demokracji. Demagogia jest jednym z narzędzi populizmu i bardzo często jest wykorzystywana przez populistów do osiągnięcia zamierzonych celów. Dawniej pojęcie demagogii nie miała tak negatywnego znaczenia. Termin ten dopiero w XX wieku nabrał pejoratywnego znaczenia. Demagog to człowiek, który za pomocą rzucanych haseł, frazesów i dziwacznych programów politycznych zjednuje sobie rzeszę ludzie osiągając przy tym niesamowite zyski. 

Populizm jest plagą dzisiejszych czasów, obietnice bez pokrycia i hasła rzucane na wiatr są chlebem powszednim polityków, którzy przed wyborami zazwyczaj zrobią wszystko aby osiągnać sukces. Demagogia jest tylko metodą dzięki której populiści zyskują na poparciu. Demagog doskonale zna problemy i bolączki społeczeństwa i wykorzystuje nastroje społeczne na zyskanie popularności. Populizm wyciąga na światło dzienne problemy znane ogółowi społeczeństwa i za pomocą demagogii zmienia społeczną świadomość i świadomość opinii publicznej na dany problem.

I tak w krajach demokratycznych mamy do czynienia z populistami, którzy jednocześnie są demagogami. Demagog to doskonały mówca, który potrafi porywać tłumy, postać charyzmatyczna, lider jakiegoś ugrupowania. Zarówno demagogia jak i populizm są nieodzownym elementem demokracji. W demokracji każdy obywatel może promować idee i postawy, które społeczeństwo uzna za wartościowe, demagodzy są zdania, że społeczeństwu trzeba uświadomić jego potrzeby naświetlając jakiś problem i nagłaśniając go do granic absurdu. Oczywistym jest, że zarówno populizm jak i demagogia nie dotrzymują obietnic. Te dwa nurty dążą jedynie do zdobycia poparcia, po wyborach mało który demagog czy populista będzie realizował swoje przedwyborcze zamiary. 

Stąd też oba nurty mają negatywną opinię w naukach politycznych i są krytykowane. 

O populizm można oskarżyć niemalże każdego przeciwnika politycznego, nie każdy jednak populista jest demagogiem. Demagogia to swego rodzaju sztuka wywierania wpływu na ludzi i uzyskiwania od nich poparcia. 

Jeżeli demagog wie jaki problem jest na czasie, jakie jest aktualne zapotrzebowanie społeczeństwa na jego rozwiązanie, będzie się starał za wszelką cenę nagłośnić tą sprawę, zyskując przy tym poparcie społeczne. 

Demagogia i populizm są nurtami, które poniekąd stosowane są przez wszystkich polityków, badacze są zdania, że każdy polityk po części jest populistą, a skuteczny polityk z pewnością musi być dobrym demagogiem. Świat polityki nigdy nie zadowalał w 100% społeczeństwa toteż politycy nigdy nie obiecują naprawy wszystkiego, zazwyczaj skupiają się na obietnicach w konkretnych kwestiach i problemach – prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych, zniesienie wojska przymusowego itd. 

Każda kwestia społeczna może stać się motywem działania demagoga czy populisty. Te dwa nurty się zazębiają i wzajemnie uzupełniają. 

Podobne wypracowania do Demagogia a populizm - porównanie