Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawomocność - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawomocność w teorii prawa i prawie procesowym oznacza umocnienie decyzji prawnej na podstawie orzeczenia sądowego. Jest stanem, który rozwiązuje kwestie administracyjną za pomocą decyzji sądowej, która nie może podlegać negocjacji lub odwołaniu. Dosłowna definicja prawomocności oznacza nieodwołalność decyzyjną i niemożność dokonania zmian w trybie uchylenia wyroku. Od prawomocnego wyroku nie można się już odwołać i zgodnie z obowiązującymi prawami prawomocność jest decyzją ostateczną. Teoria prawa zna dwa rodzaje prawomocności - pierwsza dotyczy kwestii kiedy nie ma możliwości odwołania i druga, która oznacza wykonanie, uskutecznienie decyzji w charakterze prawnym. 

Prawomocność występuje również w postępowaniu cywilnym i zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego art.363 par. 1  - nie ma możliwości odwołania się od decyzji wyroku. Kodeks postępowania cywilnego w rozdziale 3 - prawomocność orzeczeń, mówi:

§ 1. Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.

§ 2. Mimo niedopuszczalności odrębnego zaskarżenia nie stają się prawomocne postanowienia podlegające rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji, gdy sąd ten rozpoznaje sprawę,...

Podobne wypracowania