Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Propaganda - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Szeroko rozumiana propaganda towarzyszyła politycznej i społecznej historii ludzkości już od tysięcy lat, bowiem każdy władca starożytny dbał o odpowiednie nagłośnienie swoich podbojów, kolejnego zwycięstwa (np. okazałe tryumfy rzymskich cesarzy). Także w większości przypadków, kiedy jakiemuś miastu groził wrogi najazd, jego władze przedstawiały mieszkańcom najstraszniejsze wizje ich bezwzględności i okrucieństwa, chcąc tym samym zmobilizować obywateli do bohaterskiej obrony murów. Według podobnego schematu działało papiestwo, zachęcając średniowiecznych rycerzy do wzięcia udziału w krucjatach przeciwko muzułmanom. To właśnie była propaganda.

Według słownika termin pochodzi od łacińskiego słowa „propagere” czyli 'rozszerzać, krzewić' i oznacza celowe działanie zmierzające do ukształtowania poglądów lub zachowań danej zbiorowości, do której jest skierowane. Polega na perswazji emocjonalnej oraz intelektualnej. Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje propagandy, a mianowicie informacyjną, która wykorzystuje rzetelną informację oraz perswazyjną, dążącą do konkretnego wpływu na decyzję odbiorcy. W świecie współczesnym propaganda towarzyszy ludziom niemal na każdym kroku i może przyjmować rozmaite formy artystyczne,...

Podobne wypracowania