Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Unia Ekonomiczna Krajów Beneluxu - historia, cele, funkcjonowanie

Benelux (lub Beneluks) to określenie trzech sąsiadujących ze sobą krajów Europejskich, położonych między Francją i Niemcami: Belgi, Holandii oraz Luksemburga. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazw tych państw. Be – od Belgii, Ne – od innego określenia Holandii, Nederlandów, ostatnie Lux – od Luxemburga.

Benelux posiada swoją własną flagę. Jego formalna siedziba znajduje się w Brukseli. Istnieje także specjalny parlament Beneluxu, w skład którego wchodzą przedstawiciele trzech wymienionych krajów. Aktualnie zasiada w nim 21 przedstawicieli parlamentu holenderskiego, tyle samo przedstawicieli z Belgii oraz 7 członków parlamentu luksemburskiego. Powołane zostały specjalne organy, naczelnym jest Komitet Ministrów, natomiast organem wykonawczym jest Rada Unii Gospodarczej. Ustanowiony został także traktat, na mocy którego powołano Trybunał Sprawiedliwości Beneluxu. Wspólne prawo obowiązujące na terenie całego Beneluxu ustanawiane jest przez Komitet Ministrów.

Początkowo Benelux odnosił się do Unii Celnej, jaka połączyła powyższe kraje. Powołana została na mocy traktatu z 1944 roku, podpisanego w Londynie, gdzie przebywały rządy na uchodźctwie tych krajów. W 1960 roku zgodnie z nowymi przepisami Unia Celna przeistoczyła się w Unię Ekonomiczną.

Związek krajów Benelux przyczynił się do powstania Unii Europejskiej (Belgia, Holandia oraz Luksemburg należą do jej państw założycielskich). W 1951 roku kraje Beneluxu razem z Republiką Federalną Niemiec, Francją oraz Włochami utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, uznawaną za pierwotną formę, z której wykształciła się Unia Europejska.

Benelux za główne cele swojego istnienia stawia dążenia do wzrostu gospodarczego oraz aktywne przyczynianie się do pogłębiania, rozszerzania integracji europejskiej. Ważny jest także niezakłócony przepływ siły roboczej. Belgia, Holandia i Luksemburg wspólnie tworzą na mocy tej unii spójny, jednolity twór gospodarczy. Równocześnie razem ustalają politykę monetarną, finansową, społeczną i gospodarczą.

Kraje Beneluxu uznaje się za jedne z najwyżej rozwiniętych państw świata. Wskaźnik urbanizacji wynosi w nich ok. 85 %.

Podobne wypracowania do Unia Ekonomiczna Krajów Beneluxu - historia, cele, funkcjonowanie