Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Świadek koronny w polskim procesie karnym - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Mianem świadka koronnego określa się osobę będącą podejrzaną w danej sprawie, która w zamian za obietnice złagodzenia wyroku bądź całkowitego odstąpienia od jego wymierzania, decyduje się na zeznania. Takie rozwiązanie stosuje się w wyjątkowych sytuacjach, przy sprawach mających szczególne znaczenie.

Instytucja świadka koronnego pierwszy raz pojawiła się w Wielkiej Brytanii. Aktualnie w różnych krajach jego status jest regulowany w inny sposób.

W Polsce instytucja świadka koronnego regulowana jest ustawą o świadku koronnym z 1997 roku. Zgodnie z płynącą z niej definicją świadkiem koronnym jest: „podejrzany dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka na zasadach oraz w trybie określonym ustawą”. Instytucja ta została utworzona głównie w celu ujawnienia przestępstw popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze.

Polskie prawo ogranicza możliwość zostania świadkiem koronnym. Nie może nim być osoba, która sama próbowała popełnić bądź popełniła zabójstwo lub współuczestniczyła w takim czynie, nakłaniała do jego popełnienia inną osobę.

Opinie na temat instytucji świadka koronnego są podzielone. Badania pokazują bowiem, że co trzeci z nich dopuszcza się recydywy. Aktualnie...

Podobne wypracowania