Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Większość kwalifikowana - definicja, charakterystyka, przykłady

Większość kwalifikowana to jeden ze sposobów podejmowania decyzji w sytuacji głosowania. Wykorzystywana jest zazwyczaj w głosowaniach o dużym znaczeniu.

W przypadku większości kwalifikowanej poza kryterium opowiedzenia się większości głosujących za danym wnioskiem wprowadzone jest dodatkowe kryterium określające ile dokładnie musi wynosić liczba popierających. Może być wyrażona ułamkiem (np. 2/3, 3/5 itp. – sytuacja spotykana w Polsce) bądź procentem (np. 65%, 80%). Dodatkowo konieczne jest uściślenie do jakiej liczby odnosi się minimum głosów. To może być np. całość członków danego zgromadzenia czy organu, liczba osób obecnych w czasie podejmowania danej decyzji itd.

W Polsce większość kwalifikowana używana jest przy ważnych głosowaniach  przewidzianych przez ustawę zasadniczą, jaką jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Sytuacji tych jest dokładnie osiem. Większość 3/5 głosów wymagana jest przy głosowaniu nad ustawą, która jest w rękach Sejmu po ponownym rozpatrzeniu przez prezydenta. Wtedy głosowanie musi się odbyć przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, czyli 231. Druga sytuacja w której wymagana jest taka większość to głosowanie nad postawieniem przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów. Konieczna jest wówczas liczba 3/5 ustawowej liczby posłów. Pozostałe sześć sytuacji, w których występuje większość kwalifikowana wiąże się z większością 2/3. Wymagana jest ona w sytuacji ratyfikacji umowy międzynarodowej (przy obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów), uchwalenia zmian w Konstytucji (w takiej samej obecności jak przy poprzedniej sytuacji), głosowania nad skróceniem kadencji Sejmu i Senatu (ta sama większość). Czwarta sytuacja związana jest z głosowaniem w Senacie nad ratyfikacją umowy międzynarodowej (minimum połowa ustawowej liczby senatorów). Są to także: wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu zwane Zgromadzeniem Narodowym, 2/3 głosów ustawowej liczby Zgromadzenia Narodowego wymagana jest przy głosowaniu nad postawieniem prezydenta przed Trybunałem Stanu oraz uznania jest trwałej niezdolności do sprawowania urzędu (w związku ze stanem zdrowia).

Podobne wypracowania do Większość kwalifikowana - definicja, charakterystyka, przykłady