Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kapitalizm a komunizm - charakterystyka, porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Komunizm jest radykalną ideologią mającą swe korzenie w socjalizmie. Jednym z jego głównych postulatów było uspołecznienie środków produkcji. Do najważniejszych założeń kapitalizmu należy natomiast oparcie całej gospodarki na własności prywatnej całego kapitału.

Głównym celem gospodarki komunistycznej miało być zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Natomiast najważniejsze w kapitalizmie jest dążenie do maksymalizacji zysku.

W komunizmie głoszona była zasada „od każdego wedle zdolności, każdemu wedle potrzeb”. Zakładano także zanikanie z czasem instytucji państwa. Podobne założenia nie pojawiły się w kapitalizmie. Umniejszano jednak rolę państwa oraz władz w funkcjonowaniu rynku.

Komunizm zakładał równość wszystkich ludzi, zanik podziałów społecznych oraz budowę społeczeństwa bezklasowego. Postulat równości ludzi w kapitalizmie akcentowany jest natomiast szczególnie odnośnie przepisów - zakłada się równość wszystkich obywateli wobec prawa.

W komunizmie powszechne były monopole. Kapitalizm, mimo wykluczenia ideologicznego, także charakteryzuje się ich istnieniem. Jednak, o ile w komunizmie własność monopoli w całości przyznana była państwu, o tyle w  kapitalizmie monopole...

Podobne wypracowania