Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pełnomocnictwo a prokura - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pełnomocnictwo jest pojęciem z zakresu prawa cywilnego, oznacza udzielenie osobie trzeciej oświadczenia, dzięki któremu ta osoba może ją reprezentować. 

Osoba upoważnia do dysponowania np. swoim kontem bankowym lub umożliwia dokonywanie innej osobie czynności w jej imieniu. Według prawa cywilnego wyróżniamy pełnomocnictwa, które mogą mieć postać:

- oświadczenia woli mocodawcy

- dokumentu pełnomocnictwa np. druku poświadczającego, że obie strony zgadzają się na taką decyzję - wymagane w instytucjach np. bankach, urzędach itd. 

Prawo wyróżnia trzy główne typy pełnomocnictwa:

- ogólne

- rodzaje

- szczególne.

Pełnomocnictwo może odwołać osoba je nadająca lub mocodawca, który złoży odpowiedni wniosek anulujący pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdej chwili bez podania przyczyny, może również zostać zmieniony zakres tegoż pełnomocnictwa.

Prokura jest szczególnym rodzaje pełnomocnictwa wynikającego z kodeksu prawa, które polega na udzieleniu przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru pełnomocnictwa osobie fizycznej. Prokura upoważnia osobę fizyczną do prowadzenia interesów w imieniu całego przedsiębiorstwa....

Podobne wypracowania