Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawica - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Tradycja i praktyka ukształtowały współczesną scenę polityczną tak, że umownie dzieli się  na prawicę, lewicę oraz centrum. Przynależność do danego obozu determinowana jest głównie przez linię programową oraz poglądy, jakie dana partia reprezentuje wobec swoich wyborców, a także w mniejszym stopniu, względami historycznymi.

Podział na prawicę oraz lewicę wywodzi się z drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to w okresie wielkiej rewolucji francuskiej w Zgromadzeniu Narodowym konserwatywnie i tradycjonalistycznie nastawieni przedstawiciele arystokracji, szlachty oraz duchowieństwa zasiadali w zwartej grupie po prawej stronie sali, natomiast ich polityczni oponenci, czyli zwolennicy gruntownych reform politycznych i przemian społecznych zajmowali miejsca po stronie lewej. Taki stereotypowany podział poglądów przyjął się w latach późniejszych i przyczynił się do powstania umownego podziału sił politycznych w dynamicznie rozwijających się nowożytnych demokracjach parlamentarnych.

Podstawą ideologiczną partii uznawanych za prawicowe jest poszanowanie dla tradycji, religii oraz ukształtowanej wiekowo hierarchii społecznej. Nieodłącznym elementem ich linii programowej jest także szeroko rozumiany konserwatyzm, czyli wrodzona niechęć do przeprowadzania...

Podobne wypracowania