Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prezydent elekt - charakterystyka, funkcje

Jednym z podstawowych praw determinujących współczesne demokracje parlamentarne jest zasada ciągłości i nierozerwalności władzy państwowej. Najogólniej rzecz ujmując przestrzega przed niedopuszczalną z punktu widzenia prawa sytuacją, kiedy w państwie przez pewien okres czasu władza nie jest sprawowana w sposób konstytucyjny. Innymi słowy, w momencie zakończenia kadencji przez organ najwyższy - Prezydenta RP, jego kompetencje automatycznie przechodzą na wybranego demokratycznie następcę albo osobę pełniącą jego obowiązki doraźnie (zgodnie z Konstytucją to Marszałek Sejmu lub Senatu).

Kadencja Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej trwa pięć lat. Po wyborach demokratycznych, czyli zgodnie z Konstytucją: powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych, jeden z kandydatów osiąga co najmniej pięćdziesięcioprocentowe poparcie i staje się w świetle prawa polskiego tzw. prezydentem elektem. Nie ma wówczas jeszcze żadnych uprawnień i prerogatyw właściwych głowie państwa, bowiem ciągle trwa kadencja urzędującego Prezydenta RP. Nowo wybrany Prezydent RP przestaje być prezydentem elektem w momencie złożenia uroczystej przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli obradującymi wspólnie Sejmem i Senatem. Do tego momentu pełnię władzy zachowuje poprzedni Prezydent RP, którego kadencja kończy się w momencie zaprzysiężenia jego następcy. Procedura ta nie ma jednak zastosowania w przypadku reelekcji urzędującego Prezydenta RP na drugą kadencję z rzędu.

Wybór prezydenta elekta pozwala uniknąć sytuacji powiązania kandydata z partią rządzącą i wyboru przez wzgląd na te kontakty. Poza tym wybierając prezydenta w powszechnych i tajnych wyborach wiemy, że nie dochodzi do aktów korupcji w celu objęcia tego stanowiska. Z drugiej strony kandydaci na ten urząd często składaja obetnice przedwyborcze, które nie znajdują urzeczywistnienia. Zdarza się także, że jakiś pretendent do prezydentury jest promowany przez dominujące partie rządzące. Należy pamiętać, iż prezydent nie podejmuje samodzielnie fundamentalnych decyzji w sprawach państwowych. Jego funkcja sprowadza się do reprezentowania kraju i społeczeństwa.

Podobne wypracowania do Prezydent elekt - charakterystyka, funkcje