Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prezydent elekt - charakterystyka, funkcje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jednym z podstawowych praw determinujących współczesne demokracje parlamentarne jest zasada ciągłości i nierozerwalności władzy państwowej. Najogólniej rzecz ujmując przestrzega przed niedopuszczalną z punktu widzenia prawa sytuacją, kiedy w państwie przez pewien okres czasu władza nie jest sprawowana w sposób konstytucyjny. Innymi słowy, w momencie zakończenia kadencji przez organ najwyższy - Prezydenta RP, jego kompetencje automatycznie przechodzą na wybranego demokratycznie następcę albo osobę pełniącą jego obowiązki doraźnie (zgodnie z Konstytucją to Marszałek Sejmu lub Senatu).

Kadencja Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej trwa pięć lat. Po wyborach demokratycznych, czyli zgodnie z Konstytucją: powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych, jeden z kandydatów osiąga co najmniej pięćdziesięcioprocentowe poparcie i staje się w świetle prawa polskiego tzw. prezydentem elektem. Nie ma wówczas jeszcze żadnych uprawnień i prerogatyw właściwych głowie państwa, bowiem ciągle trwa kadencja urzędującego Prezydenta RP. Nowo wybrany Prezydent RP przestaje być prezydentem elektem w momencie złożenia uroczystej przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli obradującymi wspólnie Sejmem i Senatem. Do tego momentu pełnię władzy zachowuje...

Podobne wypracowania