Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rewizjonizm. Rewizjonizm niemiecki - historia, charakterystyka, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pojęcie rewizjonizmu w historii najnowszej pojawia się w różnych kontekstach, stosunkowo często. Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa revisio, oznaczającego ponowne zbadanie, widzenie i używany jest najczęściej w sytuacji, w której określona grupa ludzi (partia, społeczeństwo, naród) dąży do zmiany określonego stanu faktycznego. Rewizjonizm polega zatem na ponownym spojrzeniu z perspektywy czasu na ustalone uprzednio wnioski, idee, postanowienia oraz ich całkowitej lub częściowej negacji połączonej z próbą zmiany, według nowych kryteriów.

W historii XX wieku pojęcie rewizjonizmu dość jednoznacznie kojarzone jest z państwem niemieckim, które poniosło przegraną w pierwszej wojnie światowej. W tej sytuacji przybrało formę zwaną zamiennie rewanżyzmem (termin powstały we Francji). Rewanżyzm niemiecki sprowadzał się, najogólniej rzecz ujmując, do panującego w narodzie niemieckim przekonania, jakoby Rzesza w zakończonej niedawno wojnie poniosła straty niewspółmierne do faktycznej winy – w paryskich traktatach pokojowych Niemcy zostały uznane za głównego winowajcę wybuchu wojny oraz obarczone odpowiedzialnością za ogromne straty w ludziach i infrastrukturze. Poniosły także konsekwencje finansowe, ekonomiczne,...

Podobne wypracowania