Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza - władza dyskrecjonalna. Definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Władza dyskrecjonalna - władza przyznana organom państwa, polegająca na nadaniu im uprawnień do podejmowania decyzji w szczególnych rodzajach spraw w sposób nieskrępowany przepisami prawa. 

Ten rodzaj władzy, nazywany jest także swobodnym uznaniem lub (wg demokratycznych standardów) uznaniem administracyjnym. Nie podleganie przepisom nie uprawnia jednak do podejmowania decyzji według własnego uznania czy we własnym interesie. Decyduje się natomiast, mając na uwadze zasady słuszności, etyki, sprawiedliwości, ustrój polityczny danego państwa itp. Władza dyskrecjonalna pozwala na pewną dozę elastyczności w wykonywaniu prawa i jest pomocna zwłaszcza, gdy niemożliwe jest przewidzenie wszystkich okoliczności sprawy, o której należy zdecydować.

Władzę dyskrecjonalną, w zależności od faktycznego zastosowania podjętej decyzji, podzielić można następująco: 

- uznanie całkowite, czyli takie, które dotyczy nie tylko treści decyzji, ale również faktu jej wydania; dotyczy takich decyzji, które konkretny organ może wydać, ale nie musi (np. prawo laski leżące w gestii Prezydenta);

- uznanie stosujące się do treści decyzji, którą konkretny organ musi wydać, nie może jej zaniechać;

-...

Podobne wypracowania