Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Legislatywa - definicja, charakterystyka, podziały

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Legislatywa to inaczej władza ustawodawcza. W państwie demokratycznym funkcjonuje ona równolegle oraz niezależnie do władzy wykonawczej (nazywanej tez egzekutywą) oraz sądowniczej (inaczej judykatywy). Powyższego podziału w XVIII wieku dokonał Monteskiusz i stanowi ona podstawę funkcjonowania wielu współczesnych państw. 

Termin „legislatywa” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza tyle co „stanowienie prawa”. W ogólnym uproszeniu polega ona na tworzeniu oraz wydawaniu aktów prawnych przez specjalnego organy. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku wskazuje jako organ sprawujący w Polsce legislatywę dwuizbowy parlament. Jego członkowie pochodzą z wolnych wyborów i stanowią przedstawicieli narodu.  Wybory do parlamentu są równe (każdy dysponuje jednym, tak samo liczonym głosem), wolne, tajne, oraz bezpośrednie.  Wybory do obu izb odbywają się w tym samym czasie. 

Niższa izba parlamentu to sejm. Składa się on z 460 posłów. Natomiast izba wyższa - senat - liczy 100 senatorów. Kadencja członków sejmu i senatu trwa 4 lata. Mimo przedstawicielskiego charakteru sprawowania mandatu posła oraz senatora nie są oni związani instrukcjami wyborczymi...

Podobne wypracowania