Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Aktywizm - aktywizm społeczny - definicja, charakterystyka

Aktywizm polityczny lub społeczny to postawa, która charakteryzuje jednostki podejmujące wszelkie działania w celu dokonania wyraźnie określonych zmian w społeczeństwie. Zmiany te mogą mieć charakter społeczny, ekonomiczny, kulturowy lub polityczny.

Aktywizm polityczny jest najczęściej formą protestu, wyrażaną poprzez tworzenie treści zamieszczanych w artykułach w gazetach lub środkach masowego przekazu czy też bezpośrednio skierowanych do konkretnego polityka, którego działania (lub ich brak) wywołują krytykę.

Aktywizm może także przejawiać się w trakcie trwania kampanii wyborczej, opierając się na głośnym zachęcaniu do popierania polityka lub też na nawoływaniu do jego zbojkotowania w trakcie wyborów. Może więc mieć wydźwięk pozytywny lub negatywny. Często można napotkać propagatorów jakiegoś polityka, którzy w zasadzie tworzą jego postać na nowo właśnie za pomocą udanej i spektakularnej kampanii wyborczej. Nieodłącznym elementem takiej kampanii, oprócz ewidentnego schlebiania społeczeństwu, jest także przyciągnięcie jego uwagi poprzez działanie wychodzące poza przyjęte standardy oraz umiejętność zamienienia potencjalnych wad na oczywiste zalety kandydata. Podobnie sytuacja się przedstawia w momencie kampanii negatywnej, wówczas sztuka jest przemienienie wszystkich pozytywnych aspektów danej osoby w jak najgorsze cechy.

Aktywizm niekoniecznie musi być ściśle związany ze światem polityki. Może opierać się na oprotestowaniu miejsca pracy, w którym przykładowo jest stosowana dyskryminacja, nawet sięgając po tak radykalne środki, jakimi są strajk czy głodówka. Tematyka protestu, jak i jego forma może być zróżnicowana. Między innymi demonstracja czy więc również są przykładami aktywizmu.

Cechą aktywizmu politycznego jest bezpośrednie zaangażowanie się jednostki w walkę o dokonanie zmiany społecznej. Z reguły w trakcie akcji aktywistycznej wyłania się jej lider, który jednocześnie staje się przywódcą grupy i jest z nią utożsamiany. Przywódca musi posiadać dość szeroki wachlarz cech osobowości, takich jak zdolność poderwania tłumów, przekonania nawet sceptyków do swoich racji, umiejętności oratorskie i demagogiczne. Musi posiadać charyzmę, aby nawet powtarzając słowa innych brzmieć autentycznie.

W historii Polski mieliśmy wiele przykładów aktywizmu politycznego. Dzięki wielu działaczom politycznym oraz społecznym Polska jest krajem demokratycznym.

Podobne wypracowania do Aktywizm - aktywizm społeczny - definicja, charakterystyka