Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Integracja europejska w latach 80-tych - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Unia Europejska to organizacja podlegająca nieustającemu rozwojowi. Skupia w sobie podmioty należące do różnorodnych grup etnicznych, kulturowych oraz religijnych. Celem jej powstania jest stwarzanie ścisłego związku pomiędzy państwami w Europie. Nie jest ona organem prawnym, sama w sobie nie ma władzy prawodawczej, jednak wyodrębnione zostały organy, których zadaniem jest sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem uniwersalnych praw i wolności ludzkich.

Początki współczesnej Unii Europejskiej sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, najpierw bowiem wykształciły się Wspólnoty Europejskie. Należały do nich Francja, Włochy, Niemcy, Belgia, Niderlandy oraz Luksemburg. Wspólnoty Europejskie miały z założenia jednoczyć kraje pod kątem ekonomicznym i gospodarczym. Niebagatelny wpływ miała także II wojna światowa. Dążono do utrzymania trwałego pokoju w Europie, próbowano zapobiec kolejnej wojnie. Dużą rolę odegrała również obawa przed wzrostem potęgi Związku Radzieckiego. Ponadto jedną z przyczyn był proces odbudowy stabilności gospodarczej i społecznej w krajach wyniszczonych przez działania zbrojne. Podpisano traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską...

Podobne wypracowania