Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Integracja europejska w latach 80-tych - charakterystyka

Unia Europejska to organizacja podlegająca nieustającemu rozwojowi. Skupia w sobie podmioty należące do różnorodnych grup etnicznych, kulturowych oraz religijnych. Celem jej powstania jest stwarzanie ścisłego związku pomiędzy państwami w Europie. Nie jest ona organem prawnym, sama w sobie nie ma władzy prawodawczej, jednak wyodrębnione zostały organy, których zadaniem jest sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem uniwersalnych praw i wolności ludzkich.

Początki współczesnej Unii Europejskiej sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, najpierw bowiem wykształciły się Wspólnoty Europejskie. Należały do nich Francja, Włochy, Niemcy, Belgia, Niderlandy oraz Luksemburg. Wspólnoty Europejskie miały z założenia jednoczyć kraje pod kątem ekonomicznym i gospodarczym. Niebagatelny wpływ miała także II wojna światowa. Dążono do utrzymania trwałego pokoju w Europie, próbowano zapobiec kolejnej wojnie. Dużą rolę odegrała również obawa przed wzrostem potęgi Związku Radzieckiego. Ponadto jedną z przyczyn był proces odbudowy stabilności gospodarczej i społecznej w krajach wyniszczonych przez działania zbrojne. Podpisano traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Miały one na celu zjednoczenie państw europejskich. Proces przyłączania się państw europejskich rozpoczął się w 1973 r. – poprzez partycypację Danii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. W 1981 r. w ramach integracji dołączyła się Grecja, natomiast w 1986 r. pełnoprawnymi członkami Wspólnot stały się Hiszpania i Portugalia.

Pierwsza znacząca zmiana została wprowadzona przez Jednolity Akt Europejski z 1986 r., podpisany przez przedstawicieli państw członkowskich. Postanowienia Aktu w głównej mierze dotyczyły stworzenia warunków umożliwiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego – ustanowiono obszar bez granic wewnętrznych, zapewniający swobodę przepływu towarów, usług i kapitału.

Ponadto duży wpływ na rozwój integracji europejskiej miała współpraca w ramach Traktatu z Schengen z 1985 r., z założenia mający ułatwić przemieszczanie się obywateli należących do traktatu. Miało to odwzorowanie we wprowadzanych ułatwieniach na przejściach granicznych. Jednocześnie zacieśniono współpracę państw nad wprowadzeniem obostrzeń w stosunku do przemytu osób i nielegalnych substancji poprzez międzynarodową kooperację przedstawicieli policji i służby celnej.

Integracja europejska przebiegała także w innych dziedzinach, miała również z założenia przybliżyć kulturę innych narodów, niwelować ksenofobię, rasizm oraz dyskryminację, które głównie wynikały ze strachu przed nieznanym. Proces integracyjny znacząco wpłynął na rzeczywistość oraz dość spektakularnie ją zmienił.

Ciekawostką jest powstanie w 1987 r. programu Erasmus, mającego na celu ułatwianie wyjazdów i integracji wśród młodzieży i studentów z różnych krajów europejskich.

Podobne wypracowania do Integracja europejska w latach 80-tych - charakterystyka