Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Uniwersalizm papieski - uniwersalizm średniowieczny - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Uniwersalizm papieski to idea wywodząca się ze średniowiecza, w myśl której papież miał sprawować władzę nad światem chrześcijańskim, co oznaczało także objęcie dominacji nad sprawami świeckimi w danym państwie. Zgodnie z tą teorią Kościół, a więc papież oraz lokalni jego przedstawiciele (biskupi oraz księża) mieli prawo do wiążącej wykładni Pisma Świętego. Religia chrześcijańska była w okresie średniowiecznym jedynym legalnie obowiązującym wyznaniem, osoby zaś, które taki stan rzeczy negowały, były prześladowane.

Od 392 r. Kościół stał się zinstytucjonalizowaną organizacją, posiadającą sprawnie działające organy administracyjne. Przestał być jedynie wspólnotą zrzeszającą wiernych, którzy uznawali wyłącznie istnienie Boga, zaczął także sprawować funkcje prawodawcze. Rozpoczęto zmonopolizowany proces edukacyjny, zgodnie z jego założeniami obrządki liturgiczne były prowadzone po łacinie, języku niezrozumiałym dla większości wiernych. Struktura administracyjna Kościoła, niezwykle rozbudowana oraz sprawnie działająca, miała ogromny wpływ na politykę wewnętrzną w państwie, z reguły wspierała wygodny dla księży system feudalny. Był on najczęściej propagowany, gdyż dawał profity Kościołowi w postaci zysków od podatków.

Uniwersalizm...

Podobne wypracowania