Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dyskryminacja - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Dyskryminacja to bardzo często występująca forma postępowania, która ma na celu wykluczenie społeczne. Objawia się poprzez odmienne traktowanie danej osoby, widocznie mniej przychylne niż zachowanie wobec innych jednostek. Zachowanie takie jest spowodowane występowaniem konkretnej cechy u jednostki.

Można wyróżnić dwa sposoby dyskryminacji – bezpośrednią oraz pośrednią. Bezpośrednia dyskryminacja polega na odmiennym traktowaniu wprost osoby z powodu jest cech osobowych w porównaniu do traktowania innej osoby w identycznej sytuacji. Przykładem może być różnica w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn za taką samą pracę przy zbliżonym stopniu wydajności. Dyskryminacja pośrednia natomiast występuje w przypadku, gdy stworzone są pozornie neutralne warunki  dla wszystkich przedstawicieli społeczeństwa, a jednak można zauważyć zróżnicowanie wobec niektórych kryteriów. Dotyczy to, między innymi, możliwości legalizacji związków par homoseksualnych. Inni członkowie społeczeństwa są w takim ujęciu uprzywilejowani.

Najczęściej dyskryminacja ma podłoże rasowe oraz płciowe. Na kartach historii wielokrotnie zapisały się niechlubne przejawy dyskryminowania Afroamerykanów, od niewolnictwa poprzez segregację rasową....

Podobne wypracowania