Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Etatyzm - wady i zalety

Słowo „etatyzm” pochodzi z języka francuskiego w którym oznacza tyle co „państwo”. 

Etatyzm to rodzaj polityki gospodarczej sprawowanej przez państwo. Zgodnie z nim państwo dąży do przejęcia istniejących, będących w rękach prywatnych przedsiębiorstw. Inną formą etatyzmu może być udział kapitału państwowego w tworzeniu przedsiębiorstw mieszanych tj o charakterze państwowo-prywatnym. 

Etatyzm największą popularność zyskał w latach 1929-1935 kiedy świat ogarnięty został wielkim kryzysem gospodarczym. Jej głównym propagatorem był amerykański ekonomista John M. Keynes. Nastąpiło zwątpienie w możliwość samo regulowania się rynku. 

Etatyzm często zamiennie jest utożsamiany z ideą interwencjonizmu państwowego, polegającą na ingerowaniu państwa w rynek. 

Etatyzm jak każdy pogląd ekonomiczno-polityczny ma swoje wady i zalety a co za tym idzie grono zwolenników oraz krytyków. 

Główną zaletą etatyzmu jest dążenie do efektywności w wykorzystywaniu czynników produkcji. Gospodarka zyskuje dzięki niemu także większość elastyczność i możliwość reagowania na potrzeby rynku. Etatyzm łagodzi ewentualne kryzysy gospodarcze. Interwencja państwa w gospodarkę przy pomocy polityki etatystycznej przyczynić się może do wzrostu zatrudnienia, podniesienia płac a także kontroli podaży pieniądza i stóp procentowych. 

Etatyzm ma jednak także swoje wady. Jedną z nich jest możliwa  produkcja niewspółmierna do popytu panującego na rynku. Produkowane są dobra bardziej opłacalne a nie najbardziej pożądane. Przeciwnicy etatyzmu uważają więc za jego główna wadę nieprawidłowe planowanie produkcji. Kolejną jego wadą jest spowolnienie wzrostu gospodarcze. Wzrost gospodarczej roli państwa wiąże się także z lawinową rozbudową aparatu administracyjnego i wzrostem biurokracji. Dominująca rola państwa w gospodarce powoduje także utrudnienie w wejściu na rynek podmiotów prywatnych. 

Podobne wypracowania do Etatyzm - wady i zalety