Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Frekwencja wyborcza - delicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Frekwencję wyborczą liczy się jako stosunek liczby uprawnionej do głosowania oraz tych które wzięły udział w danym głosowaniu (np. wyborach czy referendum). Uznaje się iż frekwencja wyborcza jest jednym ze wskaźników dojrzałości politycznej oraz świadomości politologicznej danego społeczeństwa. 

Na świecie w najbardziej popularnych demokracjach obserwowany jest systematyczny spadek frekwencji wyborczej.

W Polsce znacznie wyższa jest obserwowana frekwencja wyborcza w wyborach do parlamentu oraz prezydenckich niż w wyborach samorządowych (od ok. 40% do ponad 50%, należy zaznaczyć przy tym wyższą frekwencje w wyborach prezydenckich niż parlamentarnych). Najniższe frekwencje mają miejsce podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego (ok. 20-25%). Nasz kraj charakteryzuje się jednym z najniższych udziałów obywateli w wyborach spośród współczesnych państw demokratycznych. 

W Polsce uprawnieni do głosowania są wszyscy pełnoletni obywatele ( kończący 18 lat najpóźniej w dniu wyborów), którym prawa to nie zostało odebrane na mocy prawomocnego wyroku sądu a także nie są ubezwłasnowolnieni. 

Istnieją kraje w których udział w głosowaniu jest obowiązkowy, np. Malta oraz Australia....

TAGI: wybory

Podobne wypracowania