Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Judykatywa - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Judykatywa to jeden z rodzajów władzy, który został wyróżniony przez Monteskiusza w tzw. trójpodziale władz. Inaczej nazywając jest to władza sądownicza. Wraz z władzą ustawodawczą zwaną legislatywą oraz władzą wykonawcza nazywaną egzekutywą stanowi podstawę państwa demokratycznego. 

Judykatywa polega na wydawaniu wyroków (lub innych aktów orzekających co do istoty sprawy) rozstrzygających spory lub skazujących w sprawach karnych, cywilnych czy administracyjnych. Organy władzy sądowniczej dodatkowo wyposażone zostały w kompetencje pozwalające i  zobowiązujące je równocześnie do badania zgodności z prawem działań organów administracji publicznej. 

Istnieje kilka zasad dotyczących judykatywy w Polsce. Przede wszystkim jest ona dwuinstancyjna, tzn. istnieje możliwość odwołania się od decyzji sądu do organu wyższego szczebla. W stosunku do sędziów wymagana jest apolityczność. Niemożliwe jest także uczestnictwo sędziego w wydawaniu wyroku dotyczącego osoby z którą jest związany w sposób który mógłby mieć wpływ na podejmowane decyzje. Kolejną cechą jest niezawisłość i niezależność sędziów oraz sądów jako organów. Niezbędne jest także stosowanie...

Podobne wypracowania