Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Feminizm radykalny - charakterystyka, przykłady

Radykalny feminizm to jeden z odłamów feminizmu. Koncentruje się głownie na systemie patriarchatu jako systemie władzy. Uznaje się iż społeczeństwo oparte na „męskiej dominacji” doprowadza do ucisku kobiet. Zwolenniczki tej idei uznają także iż taki kształt stosunków społecznych doprowadzić do zepchnięcia kobiet na margines. Radykalny feminizm dąży więc do obalenia tego układu i reorganizacji społeczeństwa. 

Teoria patriarchatu obezna w radykalnym feminizmie głosi, iż jej głównym podłożem jest stosunek dominacji, w którym jedna strona wykorzystuje drugą na swoją korzyść. Feministki wierzą, iż likwidacja patriarchatu doprowadzi do sprawiedliwości panującej w społeczeństwie. Dominacje męską uznaje się bowiem za przyczynę wszystkich form opresji, także np. rasizmu. 

Podstawą feminizmu radykalnego jest założenie „to co osobiste jest też polityczne”. Wynika niego iż prywatne doświadczenia kobiet nie wynikają jedynie z przypadku ale są dziełem panujących stosunków społecznych i politycznych. Pogląd ten stoi w opozycji do Arystotelesowskiego rozdziału na sferę publiczna i prywatną. 

W ideologii tej zwraca się także uwagę na uprzedmiotowienie kobiet i przemoc stosowaną wobec nich przez mężczyzn. Często zwraca się uwagę na takie problemy jak molestowanie seksualne, gwałt, prostytucja, pornografia. Przedmiotowe postrzeganie kobiet uznaje się także za przyczynę takich problemów jak bulimia czy anoreksja. 

Główną praktyką prowadzoną przez radykalne feministki było dążenie do podnoszenia świadomości grup. Grupy te zebrane z intelektualistów, pracowników i kobiet z klasy średnie w rozwiniętych krajach zachodu spotykają się by omówić swoje doświadczenia. Na podstawie tych dyskusji wysunięte zostały wnioski o konieczności zniesienia patriarchatu jako najlepszym kroku do wyzwolenia społeczeństwa. 

W radykalnym feminizmie nie zwraca się uwagi na zasadnicze różnice między kobietami takie jak pochodzenie klasowe, orientacja seksualna, wyznawana religia czy orientacja seksualna. Jest to jedna z głównych przyczyn krytyki tej odmiany feminizmu, Radykalny feminizm oskarżany jest za przyczyniający się do wzrostu dążeń o legalizacje aborcji. 

Za pionierki radykalnego feminizmu uznaje się: Kate Millett, Shulamith Firestone, Robin Morgan, Mary Daly, Charlotte Perkins Gilman, Emmę Goldman i Margaret Sanger

Podobne wypracowania do Feminizm radykalny - charakterystyka, przykłady