Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Lobbing, lobbing polityczny - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Lobbingiem nazywa się techniki wywierania wpływu na władze publiczne przez lobbystów czyli zawodowych rzeczników interesów. Lobbing polityczny nazywany jest także rzecznictwem interesów. Celem lobbystów jest skłonienie przedstawicieli władzy do wydania decyzji zgodnych z ich interesem. Czynności te powinny być zgodne z prawem. Lobbysta w swoich działaniach jest przedstawicielem osoby trzeciej na zlecenie której działa. Jego praca jest prowadzona za wynagrodzeniem. 

Na gruncie prawnych duży nacisk kładziony jest właśnie na legalność działań lobbystów. W Polsce tym celu prowadzi się specjalny rejestr lobbystów oraz wymaga się od nich składania regularnych sprawozdań z prowadzonej działalności. Zarówno rejestr jak i sprawozdania dostępne są dla wszystkich do wglądu. Regulacja prawna lobbingu spisana została w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z lipca 2005 roku. Akt ten jest uważany jednak za niedopracowany i traktujący sprawę lobbingu wybiórczo.

Niestety nie wszystkie działania lobbingu prowadzone są legalnie. Techniki takie jak korupcja, łapownictwo czy płatna protekcja nazywane są „czarny lobbingiem” lub po prostu lobbingiem nielegalnym. 

Przy...

Podobne wypracowania