Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Feminizm - definicja, charakterystyka

Feminizm (termin pochodzący z języka łacińskiego w którym „femina” oznacza po prostu „kobieta”) to ideologia a także zestaw ruchów kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych, których głównym przeznaczeniem jest dążenie do równości kobiet i mężczyzn. W skład poglądów feministycznych wchodzą takie części składowe jak femininizm liberalny, feminizm radykalny, Eco-feminizm, anarcho-feminizm, feminizm marksistowski, feminizm islamski etc. 

Początki myśli feministycznej na świecie sięgają XVII wieku. 

Jednym z głównym osiągnięć feminizmu jest zdobycie uprawnień do głosowania przez kobiety. Dzięki niemu kobiety zyskały także prawo do równych szans w zatrudnieniu. Ruch feministyczny doprowadził także m.in. do możliwości składania pozwów rozwodowych przez kobiety (nie wszędzie jednak to uprawnienie zostało zagwarantowane, dla przykładu w państwach islamskich proceder ten jest niedopuszczalny).

Niektóre z postulatów feminizmu jak np. zakaz stosowania wszelkich form dyskryminacji kobiet znalazły swoje uregulowania w prawie międzynarodowym. ‘Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji form dyskryminacji kobiet’ z 1979 roku zobowiązuje kraje do tworzenia przepisów prawa oraz podejmowania działań, dzięki którym likwidowana jest dysproporcja między prawami kobiet i mężczyzn w życiu politycznym.

Jednym z kontrowersyjnych tematów propagowanym przez feministki jest prawa do decydowania kobiety o własnym ciele i wynikające z niego uprawienie do aborcji. 

Feminizm jest tematem często wykorzystywanym w sztuce. Istnieje także nurt literatury feministycznej w której poruszane są problemy kobiet.

W Polsce działa kilka organizacji feministycznych. Jako przykład wymienić można Pro Femina, Ruch na rzecz Obrony Kobiet czy Polskie Stowarzyszenie Feministyczne. 

Ruch feministyczny jest także szeroko krytykowany. Dla przykładu jednym z zarzutów na gruncie państw arabskich jest niedostrzeganie specyfiki kulturowej tamtych krajów. Najczęstszym zarzutem wobec feministek jest jednak dążenie do dominacji nad mężczyznami oraz swoisty brak kobiecości. 

Na gruncie krytyki feminizmu wykształcił się ruch nazywany antyfeminizmem, którego członkowie negują wszelkie poglądy feministyczne głoszą równocześnie idee opozycyjne. 

Podobne wypracowania do Feminizm - definicja, charakterystyka