Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Egzekutywa a legislatywa - porównanie

Egzekutywa i legislatywa to obok judykatywy wyodrębnione przez Monteskiusza części składowe władzy w państwie.  

Egzekutywa to inaczej władza wykonawcza. Polega ona wiec na administrowaniu krajem i jego bieżącymi sprawami. Z kolei legislatywa to władza ustawodawcza której zadaniem jest tworzenie i wydawanie obowiązujących przepisów prawa.

W Polsce egzekutywa sprawowana jest dualistycznie przez Radę Ministrów pod przewodnictwem Premiera oraz inne organy władzy rządowej. Dodatkowo sprawuje ja także Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Drugim równoległym organem któremu przyznane zostały kompetencje egzekutywy jest Prezydent RP, jednak jego władza sprawdza się głównie do funkcji reprezentacyjnej. W niektórych krajach, jak np. USA obowiązuje monoteistyczny model sprawowania egzekutywy i skupia się pełnię władzy w rękach jednego organu, w tym przypadku jest to prezydent. Należy zaznaczyć iż obowiązująca aktualnie konstytucja przyznaje domniemanie kompetencji Radzie Ministrów.

Z kolei legislatywa spoczywa w rękach dwuizbowego parlamentu w skład którego wchodzi Sejm oraz Senat. Jego członkowie pełnią funkcję przedstawicieli narodu wybranych przez obywateli w równych, powszechnych, bezpośrednich oraz tajnych wyborach. 

Egzekutywa oraz legislatywa pełnia więc całkowicie odrębne funkcje, jednak powinny się wzajemnie uzupełniać i sprawnie ze sobą współpracować. Ta równowaga stanowi podstawę funkcjonowania państwa demokratycznego we współczesnym świecie. 

Podobne wypracowania do Egzekutywa a legislatywa - porównanie