Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Asymilacja - asymilacja kulturowa - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Asymilacja kulturowa to proces, który definiuje całokształt zmian społecznych i psychologicznych, polegający na przystosowaniu się do nowych warunków po odłączeniu się od dotychczasowej grupy społecznej. Podlegają niemu głównie jednostki, które wskutek zmian muszą dopasować się do warunków życiowych obowiązujących w odmiennej kulturze.

Z pojęciem asymilacji najczęściej jest związane pojęcie migracji. Imigranci zmuszeni są do przystosowania się do życia w całkowicie obcym dla nich otoczeniu oraz do stosowania norm społecznych, panujących w kraju, w którym rozpoczęli proces osiedlenia. Termin ten może mieć też odniesienie do grup mniejszości narodowych w aspekcie ich stopniowego przyzwyczajania się do norm społeczeństwa dominującego w danym państwie, poszczególnych skupisk ludzkich lub zbiorowości.

Proces asymilacji może przebiegać w sposób naturalny, niewymuszony, ogólnie łatwy dla strony podlegającej asymilacji oraz dla zbiorowości pierwotnej na danym obszarze. Taki charakter asymilacji najczęściej spowodowany jest polityką wewnętrzną państwa przyjmującego, w którym główny nacisk kładzie się na zapewnienie imigrantom poczucia bezpieczeństwa odnośnie zachowania własnej tożsamości kulturowej...

Podobne wypracowania