Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Terroryzm na świecie, zagrożenia - ogólna charakterystyka, przykłady

Terroryzm może przybrać formę różnorakich działań ze strony osób nim się zajmujących. Działania te stwarzają wiele zagrożeń, przede wszystkim dla obywateli rejonów, gdzie toczy się tzw. „wojna z terroryzmem”, ale również dla obywateli państw w nią zaangażowanych. Terroryzm nie musi zawsze mieć na uwadze celów globalnych. W ostatnim czasie sporą aktywnością wykazali się tzw. ekoterroryści, radykalni ekologowie działający często w skali lokalnej.

Najpoważniejszym zagrożeniem związanym z terroryzmem jest oczywiście bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia jednostek ludzkich, osób najczęściej przypadkowych, narażonych na ataki. Musimy pamiętać, że w działaniach terrorystów istnieje rozbieżność pomiędzy celem jaki chcą osiągnąć a ofiarami, które atakują. Wyrządzenie jak największych strat w ludziach jest dla nich korzystne, a rola i globalność mediów w obecnych społeczeństwach powiększy jeszcze skalę efektu zamachu.

Innymi z zagrożeń są zagrożenia o charakterze politycznym. Pierwszy z rodzajów takiego zagrożenia to oczywiście możliwości udanego zamachu na osoby sprawujące ważne funkcje publiczne, będące dla terrorystów symbolem krzywdy jakiej w swoim mniemaniu doświadczają. Sukces takiego zamachu i eliminacja ważnych osób z życia politycznego państw, może doprowadzić do jego destabilizacji. Inne zagrożenie polityczne wiąże się z zamachami i charakterze ogólnym. Takie zamachy, szczególnie pochłaniające wiele ofiar, także mogą prowadzić do destabilizacji życia politycznego, spadku zaufania do władz publicznych, które im nie zapobiegły, nie mówiąc już o nastroju ogólnej psychozy i strachu.

Wywołanie poczucia powszechnego strachu to kolejne istotne, o ile nie najistotniejsze zagrożenie wywołane przez terrorystów. Ogólna psychoza spowodowana atakami z 11 września w USA spowodowała stagnację życia społecznego i ekonomicznego. Ogromny spadek zaliczyła nowojorska giełda, gospodarka USA znacznie zwolniła a obywatele żyli w poczuciu ciągłej obawy. Taką samą sytuację wywołała panika związana z możliwością ataku bioterrorystów przy użyciu wąglika.

Podobne wypracowania do Terroryzm na świecie, zagrożenia - ogólna charakterystyka, przykłady