Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Marksizm a komunizm - porównanie, podobieństwa i różnice

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Marksizm jest filozofią zapoczątkowaną przez Karola Marksa, odnosi się do zagadnień ekonomicznych, społecznych i politycznych. Marksizm wywodzi się z idei determinizmu i aktywizmu. Znany jest też pod innymi nazwami – „materializm dialektyczny” lub „socjalizm naukowy”, który krytykował dotychczasowe rozwiązania społeczno-polityczne. Przede wszystkim atakował kapitalizm, religię i burżuazję. Podstawy marksizmu dały początek różnym ideom socjalistycznym m.in. komunizmowi. Komunizm był doktryną polityczną, radykalnie lewicową i totalitarną. Podstawowym pojęciem, nieco zbarbaryzowanym przez komunistów była marksistowska „walka klas”, wedle której klasy społeczne od lat prowadzą ze sobą rywalizację o wpływy. Komunizm miał charakter totalitaryzmu i w każdym kraju w którym stał się oficjalną ideologią wprowadzał krwawe rządy.

Przede wszystkim pierwszym podobieństwem są założenia ideowe – komunizm wywodził się z marksizmu, przyjął więc od Marksa klasyfikację swoich pojęć – walka klas, krytyka religii, dominacja proletariatu i realizacja potrzeb socjalnych.

Komunizm podobnie jak marksizm zakładał zniesienie całkowitego ucisku i własności prywatnej. Wszystko miało należeć zatem do państwa....

Podobne wypracowania