Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Marksizm a komunizm - porównanie, podobieństwa i różnice

Marksizm jest filozofią zapoczątkowaną przez Karola Marksa, odnosi się do zagadnień ekonomicznych, społecznych i politycznych. Marksizm wywodzi się z idei determinizmu i aktywizmu. Znany jest też pod innymi nazwami – „materializm dialektyczny” lub „socjalizm naukowy”, który krytykował dotychczasowe rozwiązania społeczno-polityczne. Przede wszystkim atakował kapitalizm, religię i burżuazję. Podstawy marksizmu dały początek różnym ideom socjalistycznym m.in. komunizmowi. Komunizm był doktryną polityczną, radykalnie lewicową i totalitarną. Podstawowym pojęciem, nieco zbarbaryzowanym przez komunistów była marksistowska „walka klas”, wedle której klasy społeczne od lat prowadzą ze sobą rywalizację o wpływy. Komunizm miał charakter totalitaryzmu i w każdym kraju w którym stał się oficjalną ideologią wprowadzał krwawe rządy.

Przede wszystkim pierwszym podobieństwem są założenia ideowe – komunizm wywodził się z marksizmu, przyjął więc od Marksa klasyfikację swoich pojęć – walka klas, krytyka religii, dominacja proletariatu i realizacja potrzeb socjalnych.

Komunizm podobnie jak marksizm zakładał zniesienie całkowitego ucisku i własności prywatnej. Wszystko miało należeć zatem do państwa. Komunizm dążył zgodnie z doktryną marksistowską do zniesienia klas i stworzenia społeczeństwa bezklasowego.
Komunizm wywodził się z myśli post-marksistowskiej reprezentowanej głównie przez socjalistów typu Charles Fourier czy Piotr Kropotkin. Komunizm jest poniekąd wypadkową filozofii marksistowskiej, którą urozmaicił Włodzimierz Lenin i jego ruch zwany leninizmem.

Różnice pomiędzy marksizmem a komunizmem również są znaczące. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że marksizm był filozofią, a nie ruchem politycznym, poza tym marksizm nie popierał totalitaryzmu, który niestety obowiązywał w komunizmie. Komunizm miał charakter imperialny, rozprzestrzeniał się na całym świecie, co miało stanowić praktyczne zastosowanie zasad i myśli Karola Marksa. Komunizm okazał się ideologią zbrodniczą, która z filozofią Marksa nie miała zbyt wiele wspólnego, zwłaszcza, że marksizm sprzeciwiał się uciskowi społeczeństwa. Według Karola Marksa materializm dialektyczny miał jedynie charakter wolnościowy, wizjonerski.

Kolejną istotną różnicą jest rola wodza. komunizm jak każda dyktatura i totalitaryzm przerodził się w nieograniczoną władzę wodza, jednostki. Marksizm w ogóle nie zakładał idei totalitarnych, wielu badaczy uważa, że komunizm, mimo iż miał być praktyczną stroną marksizmu, był tak naprawdę jego zaprzeczeniem czy też wypaczeniem.

Mimo iż komunizm w swojej konsekwencji przerodził się za to w krwawy i bezwzględny reżim, który brutalnie likwidował przeciwników politycznych.

Podobne wypracowania do Marksizm a komunizm - porównanie, podobieństwa i różnice