Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Multikulturalizm, wielokulturowość - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Multikulturalizm czy inaczej wielokulturowość to zjawisko występujące najczęściej w krajach gdzie obok siebie żyją grupy o różnej narodowości, a zarazem kulturze, spore mniejszości etniczne mające własne zwyczaje i pielęgnujące swoją kulturę. Multikulturalizm uznaje się także za pewną strategię polityczną, która ma ułatwić rządzenie państwem, w którym zachodzą tak duże odmienności kulturowe. Tak rozumiany multikulturalizm to pogląd zakładający równość kultur i ich poszanowanie, brak faworyzowania jednych kosztem drugich. Jego przejawem może być także jednak niechęć rządzących do zezwalania na manifestowanie swoich odrębności kulturowych, co ma miejsce np. we Francji, gdzie już od dłuższego czasu bardzo silne nastroje społeczne budzi wprowadzanie zakazu noszenia przez muzułmańskie dziewczęta chust do szkół.

Nie wykluczone jest, że poszczególne grupy kulturowe (mniejszości narodowe, etniczne, religijne) żyjące w danym państwie narodowym utożsamiają się z tym krajem i czują się do niego przynależni narodowo, jednakże kulturowo w założeniach społeczeństwa multikulturalistycznego, powinny pielęgnować swoją odrębność. 

Historycznie multikulturalizm rozpoczął swoją egzystencję wraz z pierwszymi i kolejnymi falami emigracji...

Podobne wypracowania