Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Krąg społeczny - przykłady, charakterystyka, definicja

Pojęcie kręgu społecznego odnosi się w socjologii i naukach społecznych do niewielkiej grupy ludzi, niepowiązanej żadnymi więzami o charakterze sformalizowanym, natomiast często połączony powiązaniami o charakterze instytucjonalnym. Przykładem takiego kręgu wynikającego z połączenia poprzez instytucje, może być grupa pacjentów jednego lekarza.

Krąg społeczny opierać się może także na stałej, codziennej w zasadzie styczności np. ludzie w autobusie czy tramwaju dojeżdżający codziennie tą samą linią do pracy. Nie jest także wykluczone aby krąg społeczny opierał się na jednostkach, które nie są sobie obce, np. grupa uczniów tej samej szkoły, jednakże nie powinny ich łączyć bliższe więzi, gdyż dochodzi wtedy do zatarcia granicy pomiędzy kręgiem społecznym a grupą. 

Jednym z badaczy zajmujących się pojęciem kręgu społecznego był wybitny polski socjolog i myśliciel Witold Florian Znaniecki, żyjący w latach 1882 - 1958, twórca polskiej socjologii akademickiej, znany jednak głównie w USA gdzie żył i tworzył. Dokonał on podziału kręgów społecznych na trzy kategorie: kręgi wychowawcze, kręgi pracy i kręgi zabawy. Znaniecki twierdził, że w tych właśnie kręgach kształtują się określone typy osobowości.

I tak, kręgi wychowawcze to kręgi powstające w instytucjach wychowania, szkołach, uczelniach ale także kręgi o charakterze niesformalizowanym gdzie jednak nabywa się umiejętności właściwego zachowania i ogłady towarzyskiej.

Kręgi zabawy to kręgi najczęściej rówieśnicze, kładące największy nacisk na rozrywkę, nie zmuszone do pracy, jednakże oddane zasadom sprawiedliwości i swego rodzaju wewnętrznemu kodeksowi moralnemu. Kręgi pracy kształtują jednostki w atmosferze pracy od najmłodszych lat, jednostka jest przez pracę, najczęściej fizyczną, otoczona. W takich kręgach kształtują się jednostki nastawione do życia zadaniowo.

Podobne wypracowania do Krąg społeczny - przykłady, charakterystyka, definicja