Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Neokonserwatyzm - definicja, założenia, poglądy

Neokonserwatyzm powstał na przełomie lat 70-80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jest to nurt społeczno-polityczny stworzony przez takich myślicieli jak Irving Kristol i Daniel Bell. Neokonserwatyzm podkreślał ogromne znaczenie patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości: ojczyzny, narodu, państwa i wiary. Moralność neokonserwatyści opierali na  religii, podkreślając jej pozytywny wpływ na kondycję duchową współczesnego człowieka.

Założeniem neokonserwatystów była ochrona starych wartości we współczesnym świecie. Sprzeciwiają się oni aborcji i związkom homoseksualnym, argumentując swoją niezgodę negatywnym wpływem tych zjawisk na dzisiejsze społeczeństwo. Próbowali przejąć władzę bardzo często powołując się na populistyczne hasła, takie jak np. obniżenie podatków czy przywrócenie kary śmierci.

Neokonserwatyści wybrali pewne zagadnienia z filozofii konserwatywnej i dokonali uwspółcześniającej syntezy. Polityczne środowisko dzisiejszych neokonserwatystów to Partia Republikańska w USA.

Neokonserwatyści, zwłaszcza tacy jak Kristol, twierdzili, że ich idea nie sprzeciwia się koncepcji państwa dobrobytu i uznali oni możliwość pewnej ingerencji państwa w gospodarkę. Wielu ze współczesnych neokonserwatystów promuje tzw. państwo opiekuńcze, czyli ideę, według której państwo powinno ingerować w społeczeństwo i dbać o losy ludzi. Neokonserwatyści chcieli ograniczyć biurokrację i wydatki z nią związane.

W Ameryce dosyć istotnym elementem jest prawo. To prawo według neokonserwatystów powinno stać na straży dobrych obyczajów, a obecnie postępująca liberalizacja przyczynia się do upadku ideałów moralnych.

Neokonserwatyzm jest ubocznym produktem umierającej lewicy w Stanach Zjednoczonych. Neokonserwatyści to przede wszystkim czołówka światowej sławy intelektualistów, którzy przyczynili się do wzrostu jakości środowiska konserwatywnego.

Przedstawicieli neokonserwatyzmu uważa się  za tzw. „reakcyjną bandę”, która powstała w wyniku upadku obyczajów USA. W momencie kiedy dawne wartości zaczęły upadać, kiedy rozpoczął się proces marginalizacji życia religijnego, moralnego i nastąpił upadek tradycyjnej rodziny, na arenę wkroczyli neokonserwatyści, którzy chcieli zatrzymać proces destrukcji i starali się go odwrócić.

Ideały neokonserwatyzmu pochodzą jeszcze z tradycji europejskiej, z Europy Zachodniej, tej anglosaskiej. Jednak wielu konserwatystów patrzy na neokonserwatystów z pobłażaniem,  panuje bowiem opinia, że neokonserwatyści są bardzo chwiejni i zmienni w swoich deklaracjach. Jak słusznie zauważa dawny neokonserwatysta Daniel Patrick – neokonserwatyzm jest jak chorągiewka. Nigdy nie wiadomo, jak zareaguje, gdy zawieje wiatr.

Podobne wypracowania do Neokonserwatyzm - definicja, założenia, poglądy