Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Socjaldemokracja - ideologia, przedstawiciele, cechy

Socjaldemokracja jest ruchem lewicowym, który zaczął się kształtować po śmierci Karola Marksa. Różne szkoły marksistowskie zaczęły różnie interpretować ideę marksizmu. Socjaldemokracja jest syntezą socjalizmu i demokracji.

Socjaldemokracja odrzucała spuściznę materializmu, którą przejęły wszystkie lewicowe nurty. Zakładała równość i wolność wszystkich obywateli. Zniosła ideę walki klas, którą postulował Marks. Potępiła też komunizm, który uznała za zbrodniczy i antydemokratyczny. Odrzucała upaństwowienie gospodarki, proponowała raczej interwencjonizm i państwo opiekuńcze.

Władza i państwo musi zapewniać obywatelom wszystkie potrzeby, musi być gwarantem i ostoją dobrobytu. Państwo miało realizować politykę socjalną i społeczną. Socjaldemokraci dążą do stworzenia tzw. państwa dobrobytu. Państwo ma więc zapewniać obywatelom pokój i możliwość godziwego egzystowania. Ma dążyć do polepszenia warunków życia poprzez rozwój polityki socjalnej i polepszenia praw społecznych ubogich obywateli. Zniesiona ma być nierówność klas społecznych – socjaldemokraci podkreślają konieczność zaprowadzenia równości wszystkich obywateli, bez względu na pochodzenie. Socjaldemokracja opowiada się za bezpłatną opieką medyczną, powszechną edukacją i opieką socjalną dla wszystkich. Państwo winno też zapewniać miejsca pracy dla obywateli.

Socjaldemokraci postulowali ideę tzw. demokracji uczestniczącej, czyli takiej w której obywateli rzeczywiście mają wpływ na wybór władzy i rządu. Jest to inaczej demokracja bezpośrednia, w której każdy obywatel ma wpływ na władzę. Socjaldemokraci akceptują system parlamentarny i za jego pomocą chcą wprowadzać socjalistyczne postulaty.

W kwestii podatków socjaldemokraci proponują tzw. opodatkowanie progresywne, czyli takie które zależy od wysokości podstawy opodatkowania, proporcjonalnie rosnące. Socjaldemokraci chcą też, by prawa pracownicze były bronione przez tzw. związki zawodowe i różnego rodzaju instytucje, które dbają o prawa pracownika i konsumenta.

Promują ideę wolności, która wyrażać się ma w ochronie obywatela przed przestępcami i w prawie, które chroni obywateli, by mogli czuć się bezpiecznie. W Polsce przedstawicielem socjaldemokracji jest SLD, które walczy o prawa mniejszości seksualnych, polepszenie polityki socjalnej i o równouprawnienie kobiet.

Socjaldemokracja przeszła ogromną ewolucję od ruchu stricte marksistowskiego do ruchu socjalistycznego o zabarwieniu liberalnym. Dzisiaj duża część działaczy i partii socjaldemokratycznych poszła w stronę tzw. socjalliberalizmu.

Podobne wypracowania do Socjaldemokracja - ideologia, przedstawiciele, cechy