Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Komunizm - Upadek komunizmu w Polsce - przyczyny, historia, opis

Upadek komunizmu w Polsce nie był spontaniczny, miał charakter stopniowy i powolny.

W latach 80. zaczęto odczuwać kryzys gospodarczy, do którego przyczyniła się komunistyczna działalność władzy. Społeczeństwo zareagowało buntem na podwyżki cen. Rosło niezadowolenie społeczne, rozpoczęły się strajki, pierwsze w 1980 r. Jeden z najpoważniejszych strajków rozpoczął się 14 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 31 sierpnia 1980 r. zostało podpisane porozumienie gdańskie, które miało doprowadzić do zmian politycznych. Strajki zaczęły ogarniać całą Polskę.

Kryzys gospodarczy zbiegł się również ze stanem wojennym, który rozpoczął się w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Władza usprawiedliwiała swoje decyzje rzekomym bezpieczeństwem kraju. Władzę w kraju przejął gen. Jaruzelski i Rada Ocalenia Narodowego. Kadencja Gierka kończyła się, a kryzys pogłębiał. Polska władza działała coraz bardziej nieudolnie, traciła popularność, a kryzys przyczyniał się do wzrostu niezadowolenia. Ludziom zaczęły doskwierać podwyżki cen żywności.

Oprócz reform gospodarczych domagano się reform politycznych. Po stanie wojennym społeczeństwo straciło już resztę zaufania do władzy. Lech Wałęsa spotkał się z Kiszczakiem i rozpoczęli oni przygotowania do obrad Okrągłego Stołu. Zalegalizowano Solidarność, wrócił urząd prezydenta i rozpoczęto dialog pomiędzy władzą a opozycją. 5 kwietnia 1989 podpisano ustalenia Okrągłego Stołu.

Wystartowały wybory prezydenckie, w której komuniści ponieśli sromotną klęskę. Dodatkowe wybory czerwcowe pokazały, że Polska nie chce już władzy komunistów. Premierem został Tadeusz Mazowiecki, był to pierwszy niekomunistyczny premier Polski.

Rozpoczął się proces demokratyzacji. Gospodarka zwracała się w stronę gospodarki rynkowej. Wprowadzono trójpodział władzy – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Od 1990 r. Polska zaczęła być III Rzeczpospolitą.

Komuniści ponieśli też klęskę w innych krajach. Komunizm przestał dominować, a i sam Związek Radziecki chylił się ku upadkowi i dążył do reform politycznych. Upadek komunizmu w Polsce zawdzięcza się Solidarności, która ostro walczyła z komunistyczną władzą, sukces ten do dzisiaj jest chwalony i uznawany przez wszystkich patriotów. Gdyby nie Solidarność, obalenie komunizmu mogło się zdecydowanie opóźnić.

Rządy komunistyczne w Polsce trwały blisko 50 lat i odcisnęły straszliwe piętno na mentalności polskiego społeczeństwa.

Podobne wypracowania do Komunizm - Upadek komunizmu w Polsce - przyczyny, historia, opis