Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Terroryzm a przestępczość zorganizowana – podobieństwa i różnice

Przestępczość zorganizowana, jak i terroryzm mieszczą się w pojęciu przestępczości grupowej (nie-indywidualnej). Ponadto obydwie kategorie częstokroć odwołują się do aktów przemocy i terroru mających wywołać poczucie lęku jednostki lub grupy. Nie można wykluczyć sytuacji, w której organizacja terrrorystyczna jest jednocześnie zorganizowaną grupą przestępczą i na odwrót. Zjawisko takie obecne jest choćby na Kaukazie. 

Liderzy bojówek terrorystycznych czerpią ze swoich doświadczeń w działalności grup przestępczych. Przestępczość zorganizowana może również stanowić jeden ze sposobów zdobywania funduszy na działalność terrorystyczną. Przykładowo Świetlisty Szlak – peruwiańska organizacja terrorystyczna znana jest z nielegalnego obrotu kokainą. Funkcjonuje ponadto druga forma zbliżająca te kategorie przestępczości zbiorowej - płaszczyzna współpracy. W tym wypadku grupy współpracują ze sobą, gdyż czerpią z tego obustronne korzyści, np. mafie zaopatrują ekstremistów w broń czy materiały wybuchowe, a w zamian dostają pieniądze.

Jednak na wielu polach obserwujemy i różnice między nimi. Zasadniczo inne są cele tych organizacji. W przypadku przestępczości zorganizowanej członkowie nastawieni są w głównej mierze na jak największe zyski ekonomiczne, finansowe, natomiast organizacje terrorystyczne z reguły wyznaczają sobie zadania natury politycznej, ideowej albo religijnej – np. zlikwidowanie wrogów danej grupy narodowej czy etnicznej, przewrót polityczny i przejęcie władzy, uzyskanie niepodległości. 

Zorganizowane grupy przestępcze przeważnie nie wystepują przeciw porządkowi prawnemu, a czasem wręcz dążą do jego utrzymania, szczególnie w sytuacji kryzysu silnej władzy centralnej. W takich przypadkach wystepuje zjawisko tzw. władzy paralelnej, czyli przejęcia przez organizację przestępczą kontroli nad niektórymi sferami życia społecznego, które w małym stopniu podlegają władzy państwowej. Z procederem takim można spotkać się w niektórych państwach Ameryki Południowej. Rozbieżności znajdujemy również w zakresie metod dystrybucji środków finasowych. 

Dla organizacji terrorystycznej pieniądze grają rolę pośrednią, nie są celem same w sobie, ale mają służyć osiągnięciu celów wyższych. Natomiast jeśli chodzi o zorganizowane grupy przestępcze, to ich działalność jest prowadzona wyłącznie po to, by osiągnąć określone zyski finansowe – pieniądz jest celem priorytetowym. Ponadto jeśli mowa o organizacjach terrorystycznych, to znacznie większy jest margines ich akceptacji przez opinię publiczną. Wynika to z faktu, iż bardzo cienka jest granica między walką narodowowyzwoleńczą a terroryzmem, wobec czego społeczności są w stanie uznać za słuszne niektóre cele bojówkarzy, np. dążenia narodu kurdyjskiego do utworzenia własnego państwa. 

Podobne wypracowania do Terroryzm a przestępczość zorganizowana – podobieństwa i różnice