Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Terroryzm a religia – oddziaływanie

Terroryzm nie jest kwestią wyłącznie religijną. Ze względu na założenia doktrynalne i ideologiczne możemy wydzielić terroryzm: separatystyczny (dążenie do odłączenia się od jakiegoś państwa, np. IRA, ETA), rewolucyjny (o charakterze lewackim i anarchistycznym, którego celem jest zniszczenie starego systemu państwowego, np. Świetlisty Szlak w Peru), nacjonalistyczny (realizujący nacjonalistyczne, faszystowskie czy szowinistyczne idee, np. francuska OAS), islamski i millenarystyczny. 

Bezpośrednie związki między religią a terroryzmem występują w przypadku dwu ostatnich rodzajów. Pierwszy z nich dotyka problemu świętej wojny (dżihadu), której inspiracją stał się Koran. Terroryzm arabski wyrósł głównie na tle konfliktów z Izraelczykami, którzy w 1948 roku utworzyli swoje państwo na terenie Palestyny. Wrogie nastawienie władz izraelskich wobec państw arabskich (takich jak Egipt, Liban, Syria, Palestyna czy Jordania) zrodziło równie nienawistne reakcje drugiej strony. Ponadto skierowany jest on przeciw muzułmańskim państwom o świeckim charakterze, które zdradziły islam. Znaczny wpływ na terroryzm islamski wywarły wydarzenia w Iranie w 1979 roku oraz wojny w Afganistanie. Konflikt religijny nakłada się w tym wypadku na konflikt polityczny. 

Przykładem organizacji terrorystycznych o charakterze islamskim mogą być m.in. Hamas i Hezbollah. Drugi wspomniany typ, którego zręby tworzone są na ideologii religijnej to terroryzm millenarystyczny, związany z działalnością organizacji o charakterze sekt. Grupy te w większości przypadków tworzą pseudo-religijną ideologię głoszącą potrzebę przebudowy zepsutego, konsumpcjonistycznego świata. Zwalcza się wszelkie instytucje konstytuujące obecny porządek społeczny, polityczny i gospodarczy, tak więc rządy, organy władzy państwowej, przedstawicieli biznesu i inne. Najlepszym przykładem jest działalność japońskiej Najwyższej Prawdy.

Terroryzmowi islamskiemu z reguły towarzyszy skrajny fanatyzm. Wśród tych ugrupowań jest najwięcej terrorystów-samobójców, wynika to z przekonania, iż osoba dokonująca takiego czynu w obronie „świętej wiary” trafia bezpośrednio do raju. W przypadku niektórych państw arabskich religia jest nierozerwalną częścia ustroju politycznego i systemu prawnego. Prawa świeckie nawiązują bezpośrednio do Koranu. Fundamentalizm ten ma na celu zlikwidowanie wszystkich grup o innym niż islamski charakterze. Terroryzm podbudowany ideologią religijną jest szczególnie groźny i brutalny, ponieważ wkradają się do niego silne emocje związane z wypełnianiem obowiązku religijnego, jakim jest np. zwalczanie wrogów islamu. 

Podobne wypracowania do Terroryzm a religia – oddziaływanie