Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Terroryzm a religia – oddziaływanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Terroryzm nie jest kwestią wyłącznie religijną. Ze względu na założenia doktrynalne i ideologiczne możemy wydzielić terroryzm: separatystyczny (dążenie do odłączenia się od jakiegoś państwa, np. IRA, ETA), rewolucyjny (o charakterze lewackim i anarchistycznym, którego celem jest zniszczenie starego systemu państwowego, np. Świetlisty Szlak w Peru), nacjonalistyczny (realizujący nacjonalistyczne, faszystowskie czy szowinistyczne idee, np. francuska OAS), islamski i millenarystyczny. 

Bezpośrednie związki między religią a terroryzmem występują w przypadku dwu ostatnich rodzajów. Pierwszy z nich dotyka problemu świętej wojny (dżihadu), której inspiracją stał się Koran. Terroryzm arabski wyrósł głównie na tle konfliktów z Izraelczykami, którzy w 1948 roku utworzyli swoje państwo na terenie Palestyny. Wrogie nastawienie władz izraelskich wobec państw arabskich (takich jak Egipt, Liban, Syria, Palestyna czy Jordania) zrodziło równie nienawistne reakcje drugiej strony. Ponadto skierowany jest on przeciw muzułmańskim państwom o świeckim charakterze, które zdradziły islam. Znaczny wpływ na terroryzm islamski wywarły wydarzenia w Iranie w 1979 roku oraz wojny w Afganistanie. Konflikt religijny nakłada się w tym wypadku...

Podobne wypracowania