Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Socjaldemokracja - koncepcja państwa i społeczeństwa w socjaldemokracji. Opracowanie

Państwo w koncepcji socjaldemokratycznej tworzone jest przy użyciu idei demokratycznych.

Państwo ma spełniać rolę opiekuna – zapewniać obywatelom dobrobyt. W państwie socjaldemokratycznym bardzo mocno rozbudowany jest system świadczeń socjalnych. Społeczeństwo socjaldemokratów jest społeczeństwem dobrobytu, takim, w którym nie brakuje nikomu środków do życia, a obywatele mogą liczyć na pomoc państwa w chwilach potrzeby. Państwo wspiera najuboższych, stosuje podatek progresywny.

Pełne zatrudnienie oraz uznanie własności prywatnej uznawane są przez zwolenników socjaldemokracji za bardzo ważną zasadę. Państwo musi kontrolować obszary gospodarki i interweniować w odpowiednich chwilach. Socjaldemokracja proponuje więc dosyć odważny interwencjonizm państwowy.

Każdy obywatel ma swobodę praw i wolność światopoglądową. Zapewniona jest tu autonomia mniejszości seksualnych, etnicznych i narodowościowych. Występuje również pluralizm polityczny. Państwo stoi na straży prawa, jest gwarantem swobód i wolności.

Socjaldemokraci dążą też do zmniejszenia ewentualnie występujących różnic i nierówności społecznych. Nierówności występowały zawsze, socjaldemokraci chcą je usunąć i doprowadzić do wyrównania się poziomu życia wszystkich obywateli.

Idą na kompromis z kapitalizmem zaszczepiając mu idee socjalistyczne. Państwo opiera się na demokracji i wszyscy obywatele mają prawo głosu. Społeczeństwo dąży do rozwoju poprzez wzajemną pracę i pomoc sobie nawzajem. Społeczeństwo działa na zasadzie dobrowolnych zrzeszeń i organizacji, które pracują dla dobra ogółu.

Państwo socjaldemokratyczne dopuszcza model wielopartyjny jako wyraz woli społeczeństwa; jego zróżnicowanie jest istotne dla socjaldemokratów, którzy zdają sobie sprawę, że społeczeństwo nie jest jednolite. Społeczeństwo korzysta z wypracowanych dóbr i ulepsza je tak, aby standard życia wzrastał i polepszał się. Państwo dopuszcza również możliwość zastosowania w gospodarce modelu prywatnej własności i własności państwowej.

Socjaldemokraci – jak wszyscy socjaliści – dążą do polepszenia życia i pozbycia się nierówności społecznych, które wynikają z ustroju kapitalistycznego.

Koncepcja państwa u socjaldemokratów coraz bardziej zbliża ich do liberałów, gotowi są oni na ustępstwa.

Podobne wypracowania do Socjaldemokracja - koncepcja państwa i społeczeństwa w socjaldemokracji. Opracowanie