Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przepis prawny - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Przepis prawny można określić jako istotną jednostkę redakcyjną tekstu prawnego będącą zdaniem w sensie gramatycznym, wyodrębnioną graficznie w postaci artykułu, paragrafu, ustępu lub litery. Wyróżniamy przepisy ogólne (zakreślają ramy regulacji normatywnej) oraz szczególne, które opisują wyjątki od przepisów ogólnych. Przyjęta została zasada, że przepis szczególny ma pierwszeństwo w stosowaniu przed przepisem ogólnym. Ponadto wyróżniamy przepisy zmieniające, dostosowujące i przejściowe, w których znajdują się kwestie uregulowania i dostosowania starego stanu prawnego do nowego prawa oraz wpływu nowego prawa na stosunki mające miejsce w starym systemie prawnym. Wreszcie ostatni rodzaj przepisów to przepisy końcowe mające na celu unieważnienie przepisów aktów normatywnych obowiązujących do tej pory i ustalenie daty wejścia regulacji w życie.

Przepisy prawne są nieczytelne dla osób, które nie posiadają podstawowej wiedzy prawniczej. Do ich odczytania konieczna jest znajomość oznaczeń. Podstawą oznaczenia przepisu prawa jest artykuł (art.). Artykuły numerowane są jeden po drugim, a w razie wprowadzenia nowego przepisu, który zgodnie z przyjętą systematyką powinien...

Podobne wypracowania