Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ustrój polityczny Rosji - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Współczesny system polityczny Federacji Rosyjskiej ukształtował się niewiele ponad 20 lat temu, w wyniku przemian politycznych jakie zaszły w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na przełomie lat 80. i 90. Ostateczny upadek ZSRR w 1991 roku zapoczątkował historię Rosji jako państwa demokratycznego (choć wielu obserwatorów życia politycznego twierdzi, iż w praktyce nie jest to w pełni system demokratyczny). 

Uchwalona w grudniu 1993 roku konstytucja stanowi podstawę prawną funkcjonowania państwa. Rosja jest krajem federacyjnym, który tworzy 21 republik, 49 obwodów, 6 krajów, 10 okręgów autonomicznych, żydowski obwód autonomiczny oraz dwa miasta o federalnym znaczeniu (Sankt Petersburg oraz Moskwa). Każda z tych części składowych posiada własne organy władzy, ustawodawstwo oraz konstytucję (bądź statut), jednak nie są to komórki niezależne. Nadrzędną pozycję posiadają władze federalne, które sprawują nadzór nad całym systemem władzy państwowej. Konstytucja rosyjska wyraźnie wskazuje na uprzywilejowaną pozycję prezydenta w państwie, nadaje mu szeroki zakres kompetencji, włącznie ze zmianą samej ustawy zasadniczej oraz rozwiązaniem Dumy Państwowej. 

Głowa państwa jest wybierana...

Podobne wypracowania