Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Generacje praw człowieka – trzy generacje praw człowieka – charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zasadniczy podział praw człowieka na trzy grupy (generacje) stworzył w latach siedemdziesiątych francuski prawnik – Karel Vasak. Jego propozycja została zaakceptowana przez organy bezpośrednio zajmujące się tym zagadnieniem i weszła do powszechnego obiegu. 

Obecnie podział ów przebiega według następujących zasad. Pierwszy filar praw człowieka tworzą tzw. prawa fundamentalne (podstawowe), przynależące każdemu człowiekowi z racji samego istnienia, bez względu na to, jaki ustrój polityczny panuje w kraju jego zamieszkania. Aktualnie każde państwo demokratyczne ma je zapisane w konstytucji. Prawa człowieka zostały wyszczególnione i opisane w 1948 roku w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a niecałe dwadzieścia lat później (w 1966 roku) Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała dokument pt. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, w którym doprecyzowano wszelkie kwestie związane z prawami człowieka. 

W obrębie pierwszej generacji możemy wyróżnić kilka podtypów, zróżnicowanych według tego z czym związane są dane prawa. Pierwszy z nich łączy się ze sprawami dotyczącymi egzystencji ludzkiej, a więc wyróżnimy tu m.in. prawo do wolności osobistej, do życia oraz wolności...

Podobne wypracowania