Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia praw człowieka - omów temat

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawa człowieka można zdefiniować na kilka sposobów, między innymi jako pewien zbiór praw o charakterze moralnym i wolności przypisany każdej jednostce, bez względu na to jakiego jest wyznania, koloru skóry, narodowości, płci czy jakie poglądy polityczne reprezentuje itp. Prawa człowieka zakładają poszanowanie podstawowych wartości: życia, wolności, swobody czy godności. 

Nie da się historii praw człowieka oddzielić od dziejów systemów władzy państwowej czy uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, które bezpośrednio wpływały na kształt życia ludzkiego i przyznawanie człowiekowi bądź nie przyznawanie określonych praw i wolności. Sama idea praw człowieka narodziła się już w starożytności, w kilku środowiskach. Pewne jej elementy odnajdujemy w poglądach filozoficznych stoików i sofistów, którzy uważali, iż ludzie są wolni i równi oraz że prawa naturalne mają prymat nad tymi ustanawianymi przez władzę świecką. Ważnym krokiem w rozpowszechnieniu praw człowieka był rozwój etyki judeochrześcijańskiej. 

Zarówno dekalog, jak i nauki Jezusa z Nazaretu przepełnione były ideami równości, wolności, sprawiedliwości, poszanowania praw bliźnich i pokoju. Kontynuacją tego nauczania...

Podobne wypracowania