Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Państwo opiekuńcze - definicja, cechy, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Państwo opiekuńcze, z ang. „welfare state”, oznacza państwo bezpieczeństwa, dobrobytu i obfitości.  Jest to koncepcja w myśli ekonomicznej, która rozpoczęła się w latach 50. XX wieku. Państwo opiekuńcze ma charakter kapitalistyczny, jest silnie zintegrowane z gospodarką. Cechuje się interwencjonizmem państwowym w dziedziny gospodarki. Jest przeciwieństwem liberalizmu ekonomicznego.

Państwo opiekuńcze ma dbać o obywateli i rozwiązywać ich problemy za pomocą wsparcia socjalnego. Celem państwa opiekuńczego jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i obywatelom, ma dbać o obywateli tak, aby starość i choroby nie skazywały ich na społeczną izolację.

W państwie opiekuńczym powszechny jest dostęp do szkolnictwa oraz służby zdrowia. Państwo opiekuńcze zapewnia zasiłki, zapomogi i wspiera najuboższych. Środki na tego typu cele państwo uzyskuje z podatków, które są dosyć wysokie. W gospodarce państwo opiekuńcze zdobywa środki z cła, kontyngentów i embarga importowanych towarów.

Przykładami państw opiekuńczych są Kanada, Australia i Stany Zjednoczone. W tych państwach pomoc socjalną otrzymują najubożsi i najbiedniejsi. Istnieją też konserwatywne państwa opiekuńcze, takie jak Niemcy czy Francja, w których opieka socjalna...

Podobne wypracowania