Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii – charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

System polityczny Wielkiej Brytanii posiada wielowiekową tradycję. Jest modelowym przykładem państwa opartego na monteskiuszowskim trójpodziale. 

Charakterystyczne jest, iż Wielka Brytania nie posiada pisanej konstytucji – funkcjonowanie ustroju politycznego oparte jest na innych źródłach prawodawczych, m.in. konwenansach konstytucyjnych (czyli zasadach wynikających z tradycji i zwyczajów, które wykształciły się w trakcie dziejów, np. reguła powierzania misji tworzenia rządu frakcji, która uzyskała najlepsze wyniki w wyborach), ustawach ustrojowych (tzw. prawie stanowionym – spisanych dokumentach prawnych niebędących konstytucją, np. Wielka Karta Swobód, Bill of Rights), prawie precedensowym oraz zasadach ustrojowych (m.in. zasada zwierzchnictwa parlamentu oraz zasada podziału władzy). Wszystkie z wyżej wskazanych źródeł prawa są podstawą działania brytyjskiego systemu politycznego. Wielka Brytania jest państwem jednolitym, łączącym, na zasadzie unii realnej, Anglię, Szkocję, Walię oraz Irlandię Północną. 

Biorąc pod uwagę rodzaj ustroju politycznego mamy do czynienia z monarchią parlamentarną o systemie parlamentarno-gabinetowym, na czele której stoi dziedziczny władca....

Podobne wypracowania