Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Globalizacja - wymiary globalizacji - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wiek XX to okres niezwykłego rozwoju naukowego, medycznego oraz technologicznego. Od czasu upowszechnienia telewizji oraz internetu obieg informacji stał się błyskawiczny, nabrał wymiaru powszechnego. Unowocześnienie sprawiło, iż pojawiło się zjawisko globalizacji. Mianem tym nazywany jest zespół procesów gospodarczych, społeczno-kulturowych i politycznych, który przyczynił się do znacznego zwiększenia korelacji i powstania wspólnoty między państwami, narodami, kulturami czy systemami gospodarczymi. Efektem tych wzajemnych powiązań jest wytworzenie się tzw. globalnego społeczeństwa (Marshall McLuhan określił je terminem globalnej wioski), zanik różnic między państwami narodowymi, powstawanie międzynarodowych organizacji i przedsiębiorstw oraz ujednolicenie kultur. 

Globalizacja odbywa się na czterech zasadniczych polach: ekonomicznym, technologicznym, kulturowym oraz politycznym. Pierwszy z wymienionych wydaje się najbardziej oczywisty, nie można by było mówić o ujednoliceniu procesów bez współpracy gospodarczej. Kontakty ekonomiczne zawsze rozwijały się najprężniej i budziły najmniej kontrowersji. Ten wymiar globalizacji oparty jest w głównej mierze na ujednoliceniu rynków zbytu, likwidowaniu...

Podobne wypracowania