Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konserwatyzm – konserwatyzm w Anglii. Partia Konserwatywna w Wielkiej Brytanii

Konserwatyzm angielski narodził się pod koniec XVII w. za sprawą Partii Konserwatywnej, której początek dało stronnictwo Torysów. Torysi byli ugrupowaniem politycznym, które reprezentowało interesy mieszczaństwa, opowiadało się za tradycją i kościołem. Angielscy konserwatyści podkreślali znaczenie rodziny, narodu i państwa. W ekonomii promowali ideę wolnego rynku i własności prywatnej jako najważniejszej wartości.

Prekursorami angielskiego konserwatyzmu byli m.in. David Hume – filozof i historyk, twórca sceptycyzmu, William Pit Młodszy – premier Wielkiej Brytanii, a także – filozof i ewolucjonista Herbert Spencer, który stworzył koncepcję darwinizmu społecznego.

W 1834 r. Torysi przemianowali się na Partię Konserwatywną. Konserwatyzm angielski zaczął czerpać inspirację i programy ideowe z myśli Edmunda Burke'a, irlandzkiego filozofa i polityka. Edmund Burke stworzył podwaliny dla myśli konserwatywnej, która zaczęła silnie oddziaływać na inne państwa, w tym także na Anglię. Po przekształceniu się torysów w Partię Konserwatywną, rozpoczęli oni próby reform i rozpoczęli głoszenie swoich programów ideowych. Jeszcze w 1834 r. ogłosili pierwszą deklarację programową partii. Program skupiał...

Podobne wypracowania