Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Państwo opiekuńcze - zalety i wady państwa opiekuńczego

Główną wadą państwa opiekuńczego jest ograniczenie wolności i swobód obywateli, nie mogą oni decydować o własnych pieniądzach. Równość wszystkich wobec wszystkich odbiera jednostkom ambitniejszym możliwość wybicia się przed szereg innych obywateli, a idea podporządkowania jednostki zbiorowości pozbawia ją indywidualności. W państwie opiekuńczym obywatele traktowani są jak nieposłuszne dzieci, są uzależnieni od państwa, odgórnie zostaje ustalone, co jest dla nich najlepsze.

Idea dzielenia dóbr produkcji i gospodarki między wszystkich obywateli prowadzi do niesprawiedliwości. Nie każdy obywatel pracuje tak wydajnie jak jego sąsiad, stąd też nie może korzystać z dóbr wypracowanych przez innych, czyjaś praca idzie na ogół społeczeństwa. Sprzyja to syndromowi gapowicza – czyli jednostki, które nie chce pracować, ale chce korzystać.

Idea centralizacji władzy zakłada, że każdy szczebel gospodarki podlega upaństwowieniu oraz kontroli państwa i sprawia, że własność prywatna i przedsiębiorcy indywidualni są słabo doceniani – efekty pracy rozkładają się na ogół, stad też państwo dusi w obywatelach chęć mobilizacji i ambicji.

Taki system socjalny wymaga nakładania wysokich podatków, które rujnują dochód wypracowany przez uczciwych obywateli. A łatwy dostęp do opieki socjalnej sprzyja bezrobociu i sprawia, że wielu obywateli przestaje pracować, gdyż woli korzystać z dóbr danych przez państwo.

Z drugiej strony w razie niepowodzeń życiowych (tj. utrata pracy) obywatel ma możliwość korzystania z pomocy społecznej. Państwo opiekuńcze gwarantuje również powszechną służbę zdrowia.

Założeniami państwa opiekuńczego jest sprawiedliwość majątkowa i równy podział dóbr, co eliminuje bogatych kapitalistów żerujących na uboższych warstwach społecznych. Dzięki kontroli państwa nad gospodarką udaje się uniknąć kryzysu, co zwiększa komfort i daje obywatelowi poczucie bezpieczeństwa. I wreszcie – podatki trafiają do wspólnej kasy, z której korzystają wszyscy, a dzięki załatwianiu wielu spraw za obywateli, państwo chroni nas przed zbędną biurokracją.

Podobne wypracowania do Państwo opiekuńcze - zalety i wady państwa opiekuńczego